Anketa
broj glasova 6136
Šta je po Vašem mišljenju razvojni prioritet grada Subotice?
Ocenite od 1 do 5, s tim da najvećem prioritetu dajete ocenu 1, a ocenu 5 najmanjem.
"Y-krak" - zaobilaznica oko Subotice
Park Palić
Vojna imovina i industrijska zona
Završavanje zgrade Narodnog pozorišta Subotica
Završavanje bazena

Javna preduzeća i ustanove

JP "Zavod za urbanizam Grada Subotice"
Naziv firme: Javno preduzeće «Zavod za urbanizam Grada Subotice»
Adresa: Subotica, Trg Republike 16
Telefon: 024/620-300
Faks: 024/556-376
Ime direktora: v.d. Timea Tripolski
Internet stranica: http://www.urbansu.rs
Mejl: zavod@urbansu.rs
JP "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"
Naziv firme: Javno preduzeće «Direkcija za izgradnju Grada Subotice»
Adresa: Subotica, Trg Republike 16
Telefon: 024/666-300
Telefon tehničke službe: 024/666-349
Faks: 024/666-336
Ime direktora: v.d. Peter Blau
Radno vreme sa strankama od 8:00 do 13:00 časova
Internet stranica: http://www.sudirekcija.rs
Mejl: office@sudirekcija.rs
JKP "Čistoća i zelenilo"
Naziv firme: Javno komunalno preduzeće «Čistoća i zelenilo»
Adresa: Subotica, Jožefa Atile br. 4
Telefon: 024/620-444
Faks: 024/620-460
Ime direktora: v. d. Slobodan Milošev
Radno vreme sa strankama od 7:00 do 14:00 časova
Internet stranica: http://www.cistoca-su.co.rs
Mejl: cistoca@yunord.net
JP "Subotica-trans"
Naziv firme: Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju «Subotica-trans»
Adresa: Subotica, Segedinski put 84
Telefon: 024/547-777
Faks: 024/548-304
Ime v.d. direktora: Aleksandar Aleksić
Internet stranica: http://www.sutrans.rs
Mejl: sutrans@sutrans.rs
JP "Palić-Ludaš"
Naziv firme: Javno preduzeće «Palić-Ludaš»
Adresa: Palić, Kanjiški put 17/a
Telefon: 024/753-121
Telefon za reklamacije: 024/753-121
Faks: 024/753-474
Ime v. d. direktora: Ferenc Marton
Internet stranica: http://www.palic-ludas.rshttp://www.ludas.rs
Mejl: office@palic-ludas.rs
Stranice: 1 - 2 - 3 - 4
Kontakt Centar 024 Naručivanje dokumenata Javna preduzeća i ustanove Investirajte u Suboticu
Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine
UPCOMING: >DANAS >SUTRA