Anketa
broj glasova 6152
Šta je po Vašem mišljenju razvojni prioritet grada Subotice?
Ocenite od 1 do 5, s tim da najvećem prioritetu dajete ocenu 1, a ocenu 5 najmanjem.
"Y-krak" - zaobilaznica oko Subotice
Park Palić
Vojna imovina i industrijska zona
Završavanje zgrade Narodnog pozorišta Subotica
Završavanje bazena

Naručivanje dokumenata

Virtuelni matičar

Stranice Virtualnog matičara su predviđene da omoguće građanima, da putem interneta naruče i na kućnu adresu preuzmu naručene izvode ili uverenja iz matične službe matičnog područja Subotica.

Osnovna karakteristika Virtualnog matičara je da se putem elektronske pošte mogu naručiti na kućnu adresu sledeći izvodi ili uverenja:

Izvod iz matične knjige rođenih
  domaći obrazac
  dvojezični obrazac
  internacionalni obrazac
   
Izvod iz matične knjige venčanih
  domaći obrazac
  dvojezični obrazac
  internacionalni obrazac
   
Izvod iz matične knjige umrlih
  domaći obrazac
  dvojezični obrazac
  internacionalni obrazac
   
Uverenje o državljanstvu
  domaći obrazac
  dvojezični obrazac
   
Uverenje o nacionalnosti
preko izvoda iz matične knjige rođenih
  domaći obrazac
  dvojezični obrazac
preko izvoda iz matične knjige venčanih
  domaći obrazac
  dvojezični obrazac
preko izvoda iz matične knjige umrlih
  domaći obrazac
  dvojezični obrazac
   
Uverenje o slobodnom bračnom stanju
  domaći obrazac
 
   
Lista primljenih narudžbenica i poslatih uverenja ili izvoda

Radi sigurnosti obavezno proverite da li se nalazite na listi primljenih narudžbenica.

Proveru možete izvršiti već narednog dana, osim u slučajevima kada je narudžbenica poslata u subotu, nedelju, državnim ili verskim praznikom. U tom slučaju podaci se obraðuju prvog narednog radnog dana.

NAPOMENA:

Ukoliko se ne nađete na listi primljenih narudžbenica u periodu od 24 časa nazovite nas na telefonima:

 • Subotica 024/626-732
 • Bajmok 024/762-001
 • Čantavir 024/782-001
 • Tavankut 024/4767-017
 • Palić 024/754-034
 • Stari Žednik 024/787-010, utorak-petak
 • Novi Žednik 024/785-325, ponedeljak-četvrtak
 • Mala Bosna 024/4796-037, ponedeljak-četvrtak
 • Bikovo 024/4797-016, sreda-petak
 • Đurđin 024/4768-001, ponedeljak-četvrtak
 • Kelebija 024/780-337, sreda-petak
 • Bački Vinogradi 024/757-104, utorak-četvrtak,
 • Hajdukovo 024/758-414, ponedeljak-četvrtak
 • Šupljak 024/755-911, sreda-petak

radi utvrđivanja ne prijema Vaše narudžbenice.

Da bi izbegli troškove dolaska ili uštedeli na vremenu, koristite mogućnosti i ponuđene prednosti u rubrici "Virtualni matičar".

Kontakt Centar 024 Naručivanje dokumenata Javna preduzeća i ustanove Investirajte u Suboticu
Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine
UPCOMING: >DANAS >SUTRA