Anketa
broj glasova 6138
Šta je po Vašem mišljenju razvojni prioritet grada Subotice?
Ocenite od 1 do 5, s tim da najvećem prioritetu dajete ocenu 1, a ocenu 5 najmanjem.
"Y-krak" - zaobilaznica oko Subotice
Park Palić
Vojna imovina i industrijska zona
Završavanje zgrade Narodnog pozorišta Subotica
Završavanje bazena

Saopštenje Direkcije za izgradnju grada i Zavoda za urbanizam

28.02.2013
Saopštenje Direkcije za izgradnju grada i Zavoda za urbanizam

Poštovani sugrađani,

U skladu sa obavezama koje proističu iz Zakona o planiranju i izgradnji Republike Srbije, Zakona o prostornom planu Republike Srbije i Generalnog urbanističkog plana grada Subotice kao i drugih akata, Direkcija za izgradnju grada Subotice je u ime grada ugovorila sa Zavodom za urbanizam grada Subotice izradu planskog dokumenta (PGR I za zonu gradskog centra i užeg gradskog jezgra). Cilj ovog dokumenta je stvaranje uslova za funkcionisanje tog dela grada i njegovog razvoja naročito u oblasti infrastrukture kao i stvaranje uslova dalje izgradnje porodičnih, višeporodičnih, poslovnih i objekata javne namene.

Na zahtev vas, mnogobrojnih, zabrinutih, građana za svoju imovinu, koji ste u proteklom periodu namerno dezinformisani od strane različitih neformalnih organizacija i pojedinaca da će se vaše kuće u skorije vreme redom rušiti na osnovu pomenutog planskog dokumenta, ovim putem vas obaveštavamo da je takva tvrdnja apsolutno neistinita!

Ovo tvrdimo na osnovu činjenice  da se predloženim planom postojeće porodično - stambene kuće ne ruše ukoliko je na njihovom mestu planirana višespratnica, već samo ako se na to odluče sami vlasnici kuća i parcela, odnosno, isključivo ako sami donesu odluku da je to u njihovom interesu, jer zbog potrebe izgradnje višespratnica, grad nema zakonskog osnova da otkupljuje porodične kuće.

Jedino je moguće, a što je i po zakonu ispravno, da se vaša kuća i parcela na kojoj se ona nalazi, zameni novom zgradom nakon što vi kao vlasnik svojom voljom pristanete na njenu prodaju budućem investitoru (bilo fizičkom licu ili pravnom licu) uz cenu koju postignete u dogovoru sa kupcem. Niko ne sme i ne može da vas natera da prodate svoju porodičnu kuću ukoliko vi to ne želite!

Prema tome, samo u slučaju da lice, tj. investitor koji na opisan način stupi u posed vaše nekretnine i pokaže interes da na tom prostoru gradi objekte u skladu sa važećom planskom dokumentacijom, biće u mogućnosti da postojeći objekat ukloni uz uslov da nov objekat postavi u skladu sa planiranom regulacijom (širinom) ulice.

Napominjemo da svi vlasnici postojećih objekata mogu i dalje da vrše radove na tekućem i investicionom održavanju svojih objekata (adaptacija i sanacija) čime im ni na koji način neće biti umanjen dosadašnji kvalitet života.

U minimalnom broju slučajeva, kada je to propisano planom, a na osnovu utvrđenog opšteg javnog interesa, u zakonitom i javnom postupku, pristupiće se od strane grada, tj. Direkcije za izgradnju grada Subotice, otkupu kuća uz pravednu novčanu isplatu vlasnika. Ovo je jedino moguće ako postoji izričita potreba izgradnje objekata od javnog značaja (škole, vrtići, zdravstvene ambulante, regulacija raskrsnica, kružni tokovi...) i ako grad ima obezbeđena novčana sredstva za tu namenu.

Još jednom naglašavamo da predloženi planski dokument ne ugrožava vaše pravo da raspolažete i koristite vašu imovinu na način i u obimu kao što ste je koristili i do sada.

S poštovanjem,
Subotica, 28. februara 2013. god.

                                                              JP Direkcija za izgradnju  grada Subotice
                                                                                   direktor
                                                                               Snežana Pejčić
                                      
                                                                JP Zavod za urbanizam grada Subotice
                                                                                   direktor
                                                                                Dragan TrkljaKontakt Centar 024 Naručivanje dokumenata Javna preduzeća i ustanove Investirajte u Suboticu
Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine
UPCOMING: >DANAS >SUTRA