Anketa
broj glasova 6152
Šta je po Vašem mišljenju razvojni prioritet grada Subotice?
Ocenite od 1 do 5, s tim da najvećem prioritetu dajete ocenu 1, a ocenu 5 najmanjem.
"Y-krak" - zaobilaznica oko Subotice
Park Palić
Vojna imovina i industrijska zona
Završavanje zgrade Narodnog pozorišta Subotica
Završavanje bazena

Zaštita prirode

Zaštita prirode

Zaštita prirode obuhvata niz mera i aktivnosti sa ciljem očuvanja prirodnih resursa, kroz očuvanje biološke, geološke i predeone raznovrsnosti kao dela životne sredine. Ova oblast je, u Republici Srbiji uređena Zakonom o zaštiti prirode.  -

U zaštićena prirodna dobra ubrajamo zaštićena područja, zaštićene vrste i pokretna zaštićena prirodna dokumenta.  Na teritoriji Grada Subotice nalazi se više zaštićenih područja različitih kategorija zaštite (Specijalni rezervat prirode "Ludaško jezero", Specijalni rezervat prirode "Selevenjske pustare", Predeo izuzetnih odlika "Subotička peščara", Park prirode "Palić", Spomenik prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću", Spomenik prirode "Dva stabla Tise u Subotici).

Zaštićena područja i staništa strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta u okolini Subotice, zbog svoje mozaičnosti, prisustva vlažnih, stepskih, peščarskih i slatinskih elemenata, osim što su zaštićena na nacionalnom i lokalnom nivou, predstavljaju i područja od međunarodnog značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti,  deo su ekoloških mreža i imaju ulogu ekoloških koridora.

 

Kontakt Centar 024 Naručivanje dokumenata Javna preduzeća i ustanove Investirajte u Suboticu
Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine
UPCOMING: >DANAS >SUTRA