Anketa
broj glasova 6156
Šta je po Vašem mišljenju razvojni prioritet grada Subotice?
Ocenite od 1 do 5, s tim da najvećem prioritetu dajete ocenu 1, a ocenu 5 najmanjem.
"Y-krak" - zaobilaznica oko Subotice
Park Palić
Vojna imovina i industrijska zona
Završavanje zgrade Narodnog pozorišta Subotica
Završavanje bazena

Opšti podaci

Naziv: Centar II
Sedište: Subotica, Petefi Šandora 2
Telefon: 558-166
Mejl: centardva@ptt.rs
Radno vreme: 08-14, sa strankama 08-12
Broj stanovnika: 3137
Sekretar: Vera Vukčević
Predsednik skupštine: Boris Vuković
Zamenik predsednika skupštine: Nenad Novaković

Članovi skupštine:
1. Boris Vuković, 1960, diplomirani pravnik, Subotica, Matka Vukovića 1
2. Mihajlo Peter, 1956, elektroinstalater, Subotica, Harambašiceva 16
3. Rozalija Šimon, 1949, penzionerka, Subotica, Maksima Gorkog 34
4. Livia Trifković Zombori, 1976, ekonomista, Subotica, Aleja maršala Tita 3/8
5. Nebojša Gabrić, 1969, elektrotehničar, Subotica, Trg Jakaba i Komora 13
6. Snežana Vasilevski, 1959, pedagog, Subotica, Trg Jakaba i Komora 1
7. Lajoš Rafai, 1982, medicinki tehničar, Subotica, Svetozara Miletića 16
8. Laslo Mezei, 1946, penzioner, Subotica, Petefi Šandora 26
9. Mihalj Čanji, 1946, penzioner, Subotica, 10. oktobra 6
10. Bela Butaš, 1982, diplomirani pravnik, Subotica, Trg žrtava fašizma 25
11. Karolj Kovač, 1975, pravnik, Subotica, Štrosmajerova 6/11
12. Pal Molnar Međeri, 1942, penzioner, Subotica, Štrosmajerova 22
13. Dejan Grković, 1972, carinski referent, Subotica, Matka Vukovica 11/11
14. Nenad Novaković, 1964, diplomirani agronom, Subotica, Zagrebacka 7/3
15. Čila Milic Rafai, 1960, tehnolog, Subotica, H. Sjenkijevića 22

Predsednik saveta: Zoltan Galfi Kaločai
Zamenik predsednika saveta: Mihajlo Peter

Opis područja:
MZ CENTAR II – obrazuje se na delu područja naseljenog mesta Subotica u okviru sledećih granica:
Aleja maršala Tita, sredinom ulice Miloša Obilića do Trg oktobarske revolucije, te ovim trgom obilazeći Dom gluvonemih (škola “Bosa Milićević”) sredinom ulice Zrinjskog i Frankopana i Braće Majera do Karađorđevog puta. Sredinom ovog puta preko Trga kralja Tomislava, Preradovićevom i Zagrebačkom ulicom do ulice Maksima Gorkog. Sredinom ove ulice do Štrosmajerove, zatim sredinom ove ulice preko parka do ulice Dimitrija Tucovića, produžetak ulicom Aleja maršala Tita do ulice Miloša Obilića tj. do polazne tačke.

Kontakt Centar 024 Naručivanje dokumenata Javna preduzeća i ustanove Investirajte u Suboticu
Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine
UPCOMING: >DANAS >SUTRA