Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Inputrans
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
IPA SRB-CRO
Reload
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Aktualitások

Megnyílt a Tánc a színekkel című kiállítás

2018.04.25.

A világhírű festők, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Salvador Dali, Frida Kahlo, Andy Warhol és más híres képzőművészek képei által inspirált alkotásokból nyílt ma kiállítás a sétaerdei Gerontológiai Otthon előcsarnokában. A képek a Központ lakói számára szervezett munka- és gyógyterápia során keletkeztek. A Tánc a színekkel című kiállítás 15 művésznő háromhavi munkájának az eredménye, akik azt vitték vászonra, hogy miként élték meg világhírű festők, elsősorban van Gogh nagy festményeit, születésének 165. évfordulója alkalmából. ...


70 éves a Városi Múzeum

2018.04.24.

A szabadkai Városi Múzeum alkalmi ünnepséggel emlékezett meg fennállásának és a kulturális és természeti örökség, a vidék kulturális identitása megőrzésén végzett munkálkodásának 70. évfordulóját. ...


Megtartották a 39. Foglalkoztatási Vásárt

2018.04.20.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szabadkai kirendeltségének szervezésében a Galleria Hotel átriumában megtartották a 39. Foglalkoztatási Vásárt, amelyen 45 munkáltató mintegy 450 munkahelyet kínált fel. A munkaadók részéről a legnagyobb kereslet az iparosok iránt mutatkozott meg, míg a legkevesebb elhelyezkedési lehetőséget a jogászoknak és közgazdászoknak kínálták. ...


A Tartomány támogatja a szociális védelem fejlesztését Szabadkán

2018.04.20.

Predrag Vuletić, tartományi szociális védelmi, demográfiai és nemi egyenjogúsági titkár, valamint dr. Nenad Ivanišević, a szabadkai Gerontológiai Központ igazgatója szerződéseket írtak alá a térítésmentes eszközök odaítéléséről 4 millió dináros összegben. A pénzt két projektre fordítják, három millió dinárt a Gerontológiai Központ otthonainak, valamint a mosodának a felszerelésére, egy millió dinárt pedig a falugondnoki szolgáltatás újbóli bevezetésére. ...


Megújította munkáját az emberkereskedelem megakadályozásával foglalkozó szabadkai hálózat

2018.04.19.

Szabadka Városnak az emberkereskedelem megelőzésére és az emberkereskedelem elleni harcra létrehozott hálózatának idei első ülésén megújították ennek a hálózatnak a munkáját, amely 2013-ban jött létre, miután az ezzel a kérdéssel foglalkozó mérvadó szervezetek együttműködési megállapodást írtak alá. Az ülés megtartását támogatta a polgárok Atina nevű belgrádi egyesülete is, amely meghívta Szabadka Várost és a Hálózatot, hogy vegyen részt a Veszélytől a biztonságig:  az emberkereskedelem áldozatai szerbiai védelmének előmozdítása elnevezésű projektben, amelyet a Nemzetközi Megmentési Bizottsággal együtt hajtanak végre az USA Külügyminisztériuma (State Department) emberkereskedelem elleni harccal foglalkozó irodájának a támogatásával. ...


Megtartották az oktatás hagyományos vásárát

2018.04.18.

A Szárits János Műszaki Középiskola tornatermében megtartották az oktatás hagyományos, immár 8. vásárát, amelyen a majdani középiskolásokkal 11 szabadkai és topolyai középiskola, továbbá hat szakfőiskola és egyetemi kar ismertette oktatási programjait. A rendezvény keretében a Műszaki Középiskola megtartotta Nyitott napját is. ...


Az Intersport cég 100 labdát adományozott az általános- és középiskoláknak

2018.04.18.

A 100 labdát az iskoláknak elnevezésű megmozdulás keretében a sportfelszerelést forgalmazó Intersport cég Szabadka város területén 34 általános és középiskolának adományozott sportlabda-csomagokat. A megmozdulás célja a sport fejlesztésének és a gyermekek csapatszellemének az erősítése, illetve a testmozgás fontosságának a tudatosítása. ...


A Horvátország-Szerbia határon átnyúló együttműködési projektekre 2020-ig 40 millió eurót biztosítottak

2018.04.17.

A Városháza Dísztermében megtartott konferencián ünnepélyesen kihirdették a Horvátország-Szerbia Iinterreg IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 közötti időszakra szóló projekt-benyújtás második kiírását. A program célja erősíteni a határ menti területek szociális, gazdasági és területi fejlődését. A program költségvetése 40 millió euró, négy prioritás projektjeire oszlik el. Ezek a foglalkoztatás, szociális felzárkózás és egészségügy; a környezetvédelem, kockázat-megelőzés és energiatermelés; turizmus, kulturális és természeti örökség; a kis- és közepes vállalatok versenyképessége és fejlesztése. ...


Szabadka is részt vesz a Szabályos a biztonságos megmozdulásban

2018.04.11.

A Szerb Vasutak Infrastruktúra Vállalatának oktató-csoportja a Széchenyi István Általános Iskolában előadást tartott a Szabályos a biztonságos elnevezésű kampány keretében, amelyet az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára szerveztek. A multimediális bemutató célja interaktív módon megismertetni a gyermekeket az alapvető biztonsági és magatartási szabályokkal a vasúti vágányok és a vasúti átjárók közelében. ...


Bogdan Laban polgármester húsvéti köszöntője

2018.03.30.

A legszívélyesebb üdvözletemet küldöm Szabadka minden polgárának, aki a húsvétot a Gergely-naptár szerint ünnepeli. ...


Bunford Tivadar, a képviselő-testület elnökének húsvéti köszöntője

2018.03.30.

Lelkében békét, szívében szeretet kívánok minden kedves szabadkainak, aki a Gergely-naptár szerint ünnepli a húsvétot. ...


Đorđe Milićević, a tartományi Kormány alelnöke Szabadkára látogatott

2018.03.27.

Đorđe Milićević, a tartományi Kormány alelnöke mai szabadkai munkajellegű látogatásakor úgy ítélte meg, hogy az elmúlt közel két év alatt a tartományi Kormány és a szabadkai önkormányzat együttműködése igen eredményes volt. Milićević a Városháza Zöld termében Bogdan Laban polgármesterrel és munkatársaival megbeszélést folytatott a számos területen esedékes együttműködés további irányairól, külön hangsúlyt helyezve Szabadka és Palics gazdasági és turisztikai potenciáljainak a fejlesztésére. ...


Szabadkán megnyitották a felújított Zsinagógát

2018.03.26.

Aleksandar Vučić, a Szerb Köztársaság elnöke és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke ma jelen voltak a felújított szabadkai Zsinagóga ünnepélyes megnyitásán. Vučić államfő kiemelte, hogy a zsidók, de a többi szabadkai életében is a Zsinagóga, amelyet 40 év után újítottak fel, az imádkozás, a tanulás és a gyülekezés háza lesz, Orbán kormányfő pedig, hogy erre a napra úgy fogunk emlékezni, mint arra a napra, amikor Közép-Európa a világnak a legszebb arcát – az együttműködés és a tolerancia arcát mutatta meg. ...


A ROMACTED program megvalósításának támogatása

2018.03.15.

Ilija Đukanović és Nataša Aleksić, a Városi Tanács tagjai ma a Városházán találkoztak Vera Kurtićtyal, az Európa Tanács belgrádi irodájának projekthivatalnokával, valamint a romák társadalmi beilleszkedése szerbiai stratégiájának a megvalósítását figyelemmel kísérő koordinációs testület tagjaival, dr. Nenad Ivaniševićtyel és Danijela Lakatošsal. A találkozóra a ROMACTED elnevezésű program kapcsán került sor, amelynek célja a roma közösség helyi szintű helyes irányításának és erősítésének a népszerűsítése. Ezt a programot együttesen valósítja meg az Európai Unió és az Európa Tanács, amelybe Szerbiából Szabadkával együtt tíz város és község kapcsolódik be. ...


Szabadkai nyugdíjasok megkapták az első nyugdíjas-kártyákat

2018.03.14.

Ilija Đukanović, a Városi Tanács szociális védelemért és egészségügyért felelős tagja és Snežana Marić, a Szerbiai Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap szabadkai kirendeltségének igazgatója ma a Városházán legidősebb polgártársainknak, a nyugdíjasoknak átnyújtották az első nyugdíjas-kártyákat, amelyeket a nyugdíjcsekk helyett használhatnak és amelyek alapján kedvezményekre jogosultak. A nyugdíjas-kártyák kiosztása a Munka-, Foglalkoztatás-, Harcos- és Szociális-ügyi Minisztérium és a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap közös akciója, melynek keretében a Szerb Köztársaságban minden nyugdíjas – a nyugdíj-biztosítási alap kimutatása szerint 1.750.000 – április végéig megkapja az ingyenes nyugdíjas-kártyát. ...


Montenegró nagykövete Szabadkára látogatott

2018.03.12.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere ma a Városházán találkozott Őexcellenciájával, Branislav Mićunovićtyal, Montenegró belgrádi nagykövetével, aki ma városunkba látogatott. A szívélyes találkozó során, amelyen részt vett Marijana Cupać polgármesteri tanácsos és Nemanja Simović, a Városi Tanács tagja, a két ország kapcsolatairól, a térség és Montenegró egymás közti áruforgalmáról, városunk gazdasági, turisztikai és kulturális potenciáljáról, Szabadka Város és a montenegrói testvérközségek közötti együttműködés fokozásáról cseréltek véleményt. ...


Klimatizálva a Sportcsarnok

2018.03.07.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere, Horvát Tímea alpolgármester, Nemanja Simović, a Városi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja, valamint Tóth Róbert, a Stadion KKV igazgatója ma a Sportcsarnokban üzembe helyezte az új klimatizációs rendszert. A beruházás teljes értéke 24 millió dinár. A négy hónapig tartó munkálatok kivitelezője a szabadkai Cim gas Vállalat volt. ...


Megtartották a Városi Képviselő-testület 3. rendkívüli ülését

2018.03.02.

Szabadka Város Képviselő-testületének 3. rendkívüli ülésén, amelyet a Városháza Dísztermében tartottak meg, a tanácsnokok szótöbbségével elfogadták az egyetlen napirendi pontot, azaz Rendeletet hoztak Corvin Mátyás emlékművének a felállításáról. Corvin Mátyásnak, a vidék hűbérurának a magyarok királyává való megkoronázásának 560. évfordulója alkalmából állítanak emlékművet Szabadkán, a Corvin Mátyás utca 8-as szám előtt, a Raichle Palota kerítésénél. ...


Megtartották a Városi Képviselő-testület 14. ülését

2018.02.22.

A Városi Képviselő-testület 14. ülésén, amelyet a Városháza Dísztermében tartottak meg, a tanácsnokok szótöbbségével Rendeletet hoztak könyvvizsgáló alkalmazásáról Szabadka város 2017. évi egységesített zárszámadásának  A tanácsnokok egyhangúlag meghozták a rendeletet részletes szabályozási terv kidolgozásáról Szabadkán a Bajai úti temető kibővítéséhez a jelenlegi temetőtől délnyugatra, a Frano Supilo utcáig, majd szótöbbséggel elfogadták a közvállalatok és kommunális közvállalatok, valamint a Palics Park és a Regionális Hulladéklerakó korlátolt felelősségű társaságok 2018. évi működési terveit. ...


Átadták a Vermes Lajos-díjakat

2018.02.22.

Szabadka legjobb sportolóit immár 12. éve jutalmazzák a Vermes Lajos-díjakkal. A díjátadó ünnepséget ma a Spartak Étteremben tartották meg. A Vermes-díjakat abszolút kategóriában osztják ki egy harminctagú zsűri szavazatai alapján. A zsűri megítélése szerint Davor Štefanek birkózó lett 2017 legjobb sportolója, a második Kajdocsi tamás súlyemelő, a harmadik pedig Đorđe Ivanović labdarúgó. A díjakat Vermes Mihály, Vermes Lajos unokája nyújtotta át. ...


Szabadka a 40. Nemzetközi Turisztikai Vásáron

2018.02.22.

A Belgrádi Vásáron megnyílt a 40. Nemzetközi Turisztikai Vásár, amelyen február 22-e és 25-e között Vár a pihenés elnevezéssel 55 ország több mint 1.200 kiállítója mutatkozik be. A Vásárt ünnepélyesen Ana Brnabić, a szer Kormány elnöke nyitotta meg. Az idei vásár partnerországa Görögország, kiállítóként pedig először vesz részt rajta Marokkó és a Dél-afrikai Köztársaság. Ezen a jelentős rendezvényen hagyományosan bemutatkozik Szabadka Város Turisztikai Szervezete (SZVTSZ) a Palics Park vállalattal együtt. ...


Ajándék a 2018. év első szabadkai újszülöttjének

2018.02.13.

Horvát Tímea alpolgármester ma meglátogatta a 2018. év első újszülöttjét, akinek az édesanyja szabadkai lakos. Nisa Mrčo január 1-jén 2.50 perckor jött a világra a szabadkai Közkórház szülészetén. Szabadka Város Képviselő-testületének a naptári év első újszülöttjének a városi költségvetésből való támogatásáról szóló rendelet alapján a polgármester külön határozattal az idei elsőszülött babának 50.000 dinárt hagyott jóvá, s ezt az összeget  befizették Nisa édesanyjának, Iveta Mrčónak a folyószámlájára. ...


Befejeződött a Sonja Marinković ÁI felújítása

2018.02.08.

Ünnepi műsorral, amelyen jelen voltak Bogdan Laban, Szabadka polgármestere és munkatársai, az általános és a középiskolák igazgatói, valamint a zombori Tankerület képviselői, a Sonja Marinković Általános Iskolában megünnepelték az iskolaépület felújítási munkálatainak a befejezését. Az egész épület felújításához szükséges 48 millió dinárt a Szerb Köztársaság Kormányának Közberuházási Igazgatósága biztosította. ...


Plakettek az 1. Szabadkai Félmaraton támogatásáért

2018.02.07.

– Az 1. Szabadkai Félmaraton, amelyet Fuss a történelmen keresztül elnevezéssel tartottak meg, sikeres volt és teljességében eleget tett az elvárásainknak. Ez vonatkozik mind a szervezésre, mind a résztvevők számára, mind pedig a kitűzött célok megvalósítására. Az országból és a térségből több mint 500 résztvevő népszerűsítette az egészséges életmódot, ösztönzött mindenkit a sportolásra és Szabadka turisztikai potenciáljának a növelésére – jelentett ki Bogdan Laban, Szabadka polgármestere a Városháza Média Központjában megtartott sajtótájékoztatón, amelyen a városunk számára rendkívül jelentős projekt szervezésében tevékenyen részt vevő egyének és közösségek plakettet vehettek át. A sajtótájékoztatón beharangozták a 2. Szabadkai Félmaratont is, amelyet a városnapi ünnepségek keretében szeptember 2-án (vasárnap) rendeznek meg. ...


Falusi házak 30 menekült család számára

2018.02.06.

Harminc olyan bosznia-hercegovinai és horvátországi menekült család képviselője, amelyek lakhatását eddig tartósan nem oldották meg, ma a Városháza Dísztermében ünnepélyesen átvette a háztájival rendelkező falusi házak vásárlásáról szóló szerződéseket. A szerződéseket a szerbiai Regionális Lakhatási Program (RLP) ötödik alprojektje keretében ítélték oda. ...


Megünnepelték a nagy préló napját

2018.02.02.

A bunyevác közösség négy nemzeti ünnepének egyikét, a nagy préló /nagy fonó/ napját a hagyományoknak megfelelően február 2-án, Szent Marinus napján ünnepelték meg a szabadkai Spartak Étteremben. Az ünnepség keretében hagyományosan megválasztották a legszebb fonódalt, valamint a legszebb fonólányt. A rendezvényt a Bunyevác Nemzeti Tanács (BMN) szervezte. ...


Átnyújtották a szerződéseket a nagyberuházások megvalósításáról

2018.01.31.

Igor Mirović, a tartományi Kormány elnöke ma átnyújtotta 26 vajdasági város és község képviselőjének a 36 nagyberuházás megvalósításáról szóló szerződéseket. A szerződések teljes értéke 2,3 milliárd dinár, amit a tartomány és a helyi önkormányzatok együttesen biztosítottak. A helyi és a regionális gazdaságfejlesztési projektek finanszírozására és társfinanszírozására a Vajdaság AT Nagyberuházási Igazgatósága által január elején kiírt nyilvános pályázat alapján Szabadka Város számára 55.370.842,80 dinárt hagytak jóvá a palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítésére, a palicsi Főterv keretében a Nagypark rendezésére és felszerelésére. ...


A Szabadkai Nemzetiségi Egyesületek Szövetsége képviselőinek fogadása

2018.01.31.

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 2018.01.31-én fogadta a Szabadkai Nemzetiségi Egyesületek Szövetségének tagjait. ...


Megünnepelték Szent Száva, az iskolák védszentjének a napját

2018.01.27.

Városunk minden általános és középiskolájában gazdag művelődési műsorral ünnepelték meg Szent Száva, az iskolák védszentjének a napját. Szent Száva himnuszával, búzával és az ünnepi kalács megszegésével kezdődött az ünnep a Matko Vuković Általános Iskolában, ahol ezzel együtt kezdetét vette a Szent Száva Gyermeknapok rendezvénysorozata is, amelyet harmadik alkalommal szerveztek meg. ...


Tankönyvek a roma származású általános iskolásoknak

2018.01.22.

- Szabadka Város költségvetésében 2017-re 300.000 dinárt  irányoztunk elő tankönyvekre, amelyeket az önkormányzat juttat a roma nemzetiségű gyermekeknek az iskolaelhagyás megelőzése érdekében. A roma közösségből érkező gyermekek, összesen 738-an többnyire három általános iskolában tanulnak. Ezek a Matko Vuković', a Đuro Salaj és a Széchenyi István. A roma népesség gazdasági megerősítése, az iskolaelhagyás megelőzése és a lakhatási feltételek javítása céljából a város a 2018. évi költségvetésben 2,3 millió dinárt különít el – nyilatkozta ma Jasmina Stevanović, a Társadalmi-tevékenységügyi Titkárság titkára a Matko Vuković ÁI-ban megtartott alkalmi ünnepségen, amelyen az ebbe az iskolába járó roma származású tanulóknak tankönyveket nyújtottak át. ...


Az új angio-termek javították az egészségvédelem minőségét

2018.01.17.

Igor Mirović, a tartományi Kormány elnöke, dr. Zoran Gojković tartományi egészségügyi titkár, Bogdan Laban Szabadka polgármestere és dr. Slobodan Puškar, a szabadkai Közkórház igazgatója ma megtekintették a szabadkai Közkórházban az angio-terem helyiségeit, egyiket azon három létesítmény közül, amelyeket a vajdasági regionális kórházakban szerelnek fel. Ezek felszerelésére és a személyzet felkészítésére a tartományi Kormány 190 millió dinárt biztosított. Szabadka mellett angio-termet szereltek fel a zombori Dr Radivoj Simonović Közkórházban és a nagybecskereki Đorđe Joanović Közkórházban is. ...


Megnyílt az ideiglenes hajléktalan-szállás

2018.01.17.

A Szociális Munkaközpont, a Vöröskereszt és a Caritas szakszolgálatainak a képviselői közösen úgy ítélték meg, hogy megteremtődtek a feltételek ahhoz, hogy a Szabadka Város területén levő hajléktalanok számára a Gaj utca 50-es szám alatt megnyíljon az ideiglenes hajléktalan-szállás. Erre a célra Szabadka Város 2018-ra a költségvetésből 407.000 dinárt hagyott jóvá – nyilatkozta ma a hajléktalan-szállás megnyitásakor Ilija Đukanović, a Városi Tanács szociális védelemért és egészségügyért felelős tagja. ...


A KfW Bank és a város közös projektjének előkészületei a tervek szerint haladnak

2018.01.17.

Zagorka Panić, Szabadka Város menedzsere, Michel Roman, a GIZ nemzetközi szervezet képviselője, Petar Pižurica, a Vízművek és Csatornázási KKV termelési igazgatója, Dobó Márta, a Palics-Ludas KV megbízott igazgatója és Molnár Ervin projekt-menedzser ma fogadta a KfW Német Fejlesztési Bank küldöttségét, amellyel 2017. november 17-én megállapodást írtak alá a Palicsi és a Ludasi-tavak biodiverzitásának és vizeinek a megőrzésére irányuló projekt finanszírozásáról 6,5 millió eurós adomány segítségével. ...


A Lampone meridian nyerte a 45. újévi kispályás labdarúgó-tornát

2018.01.14.

A ma esti döntőkkel véget ért a 45. újévi kispályás labdarúgó-torna. A győztesnek járó serleget és a 400.000 dináros csekket a felnőttek mezőnyében a Lampone meridian csapata nyerte, amely a döntőben 8:3 (5:1) arányban bizonyult jobbnak a Šeki enterijeri Real impex csapatánál. Az első újévi gyermek-torna (2009-es korosztály)  győztese a Szabadka LK együttese lett, amely a döntőben nagy csata és lendületes mérkőzés után minimális, 1:0 arányú győzelmet aratott az Arena ellen. ...


A polgármester karácsonyi üdvözlete

2018.01.06.

Kívánom minden szabadkainak, aki a Julián-naptár szerint ünnepli a karácsonyt,  hogy az ünnepeket családja körében, örömben, békében és jólétben töltse. ...


A képviselő-testület elnökének karácsonyi üdvözlete

2018.01.06.

Szabadka Város Képviselő-testületének nevében és a saját nevemben minden szabadkainak, aki a Julián-naptár szerint ünnepli a karácsonyt, boldog ünnepeket kívánok. ...


Több mint hétezren várták a Szabadság téren a 2018-as évet

2018.01.01.

Több mint 7.000 szabadkai és vendég köszöntötte a Szabadság téren az új, 2018-as évet Đorđe David és Milan Topalko énekesek társaságában, a szokásos keringővel és a színpompás tűzijátékkal. Először szervezték meg a nappali szilveszterezést is a központi városi téren, ahol 13-tól 15 óráig az ismert szabadkai Perpetuum mobile együttes szórakoztatta a közönséget. ...


A Szabadkai Szimfonikus Zenekar elkápráztatta a közönséget

2017.12.29.

A Városháza Dísztermében megtartott hagyományos újévi hangversenyen a Szabadkai Szimfonikus Zenekar Aleksandar Kojić vezényletével attraktív műsorral mutatkozott be a zenekari hangzás gazdagságával és kiteljesedésével együtt.  Johann Strauss, Saint-Saëns, Glinka és Csajkovszkij műveinek remek előadásával a kiváló szólistákból és zenekari művészekből álló együttes elkápráztatta a közönséget. ...


Megtartották a Városi Képviselő-testület 13. ülését

2017.12.28.

A Városháza Dísztermében megtartotta 13. ülését a Városi Képviselő-testület és szótöbbséggel elfogadta a 2018. évi költségvetést. Figyelembe véve a makrogazdasági mutatók tervezett alakulását a 2018. évben (GDP és annak elemei, infláció) a jövő évi költségvetés kerete 6.750.244.000 dinár. ...


Ismertették az újévi koncertek programját

2017.12.27.

- A szabadkai önkormányzat és Szabadka Város Turisztikai Szervezete idén is megszervezi a szilveszterezést a Szabadság téren. Vasárnap, december 31-én 20 óra 45 perctől Đorđe David és együttese, 22 óra 45 perctől éjfél után egy óráig pedig Milan Topalović lép fel. A Szabadság téren szilveszterezők a 2018-os évet hagyományosan tűzijátékkal és keringővel köszöntik. Először szervezik meg a nappali szilveszterezést is. A központi városi téren 13-tól 15 óráig a Perpetuum mobile együttes szórakoztatja a közönséget. Pénteken, december 29-én 20 órától a Városháza nagy tanácstermében a komolyzene kedvelői a Szabadkai Szimfonikus Zenekar újévi koncertjét élvezhetik - mondta Jasmina Stevanović, a 2018-es újévezést szervező munkacsoport koordinátora a Városháza Média Központjában ma megtartott sajtótájékoztatón. ...


Hagyományos újévi fogadás a sajtó képviselői számára

2017.12.26.

A Városháza Média Központjában ma megtartották a hagyományos újévi fogadást a városunkban működő sajtóházak újságírói, kameramanjai, operatőrei, fő- és felelős szerkesztői, valamint igazgatói számára. Bogdan Laban polgármester megköszönte a sajtóházak képviselőinek az együttműködést és azt, hogy tényszerűen tájékoztatták a polgárokat az önkormányzat munkájáról, azt remélve, hogy az együttműködés jövőre is folytatódik. ...


Újévi fogadás az állami szervek képviselői számára

2017.12.26.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere és Bunford Tivadar, a Városi Képviselő-testület elnöke az újév alkalmából ma a Városháza Dísztermében hagyományos fogadást adott az állami szervek, az intézmények, a gazdaság, a közvállalatok képviselői, valamint a közélet és a politikai élet kiemelkedő személyiségei számára. ...


Bogdan Laban szabadkai polgármester karácsonyi és újévi köszöntője

2017.12.23.

Minden polgártársunknak, akik a Gergely-naptár szerint ünneplik a karácsonyt, kívánom, hogy az ünnepnapokat békében, jólétben és családi boldogságban töltsék. ...


Bunford Tivadar Városi Képviselő-testületi elnök karácsonyi és újévi köszöntője

2017.12.23.

Családi körben eltöltött áldott, boldog karácsonyt, békességet és sok szerencsét kívánok mindazoknak, akik a karácsonyt a Gergely-naptár szerint ünneplik. ...


Folyamatban a palicsi sportpályák rendezése

2017.12.20.

A naptári év a vége felé közeledik, de teljes gőzzel folynak a munkálatok a sport-infrastruktúra építésén. Vége felé tartanak a munkálatok a Sportcsarnok klimatizációs rendszerének a beépítésén, a palicsi sportpályák rendezése is nagyban zajlik számos sportoló és rekreáló örömére. ...


Megemlékeztek a migránsok nemzetközi napjáról

2017.12.18.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere és Ilija Đukanović, a Városi Tanács szociális védelemért és egészségügyért felelős tagja ma a Városházán találkoztak Safet Resulbegovićtyal, a szabadkai Migráns Befogadó Központ tolmácsával, váltásvezetőjével és a migránsok képviselőivel, akik köszönetet mondtak a vendéglátásért és a szabadkai önkormányzattól kapott támogatásért. A fogadásra december 18-a, a migránsok nemzetközi napja alkalmából került sor a Szerb Köztársaság Menekült- és Migránsügyi Biztossága által kezdeményezett megmozdulás keretében. ...


Megünnepelték a Köztisztasági és Parkosítási KKV megalapításának 70. évfordulóját

2017.12.15.

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat ma a Városháza Dísztermében megünnepelte megalapításának 70. és a szabadkai köztisztasági szolgáltatás 130. évfordulóját. Ebből az alkalomból monográfiát is megjelentettek, amelyben áttekintik a köztisztaság fenntartásával, a parkosítással, hulladékgazdálkodással, a kóbor ebekről való gondoskodással (a kutyamenhely működtetésével) és az újrafeldolgozható hulladék elsődleges válogatásával megbízott vállalat működésének 70 évét. ...


Előmozdítani a romák helyzetét

2017.12.15.

A romák helyzetének az előmozdításával foglalkozó intézmények együttműködéséről tartottak ma ülést a Városházán a romák társadalmi felzárkóztatása 2016 és 2025 közötti stratégiájának a megvalósításával foglalkozó koordinációs testület és a szerbiai Roma Nemzeti Tanács képviselői az önkormányzat és az illetékes intézmények képviselői. ...


Támogatás a Szerbia Európa ritmusában elnevezésű rendezvénynek

2017.12.15.

A Szerbia Európa ritmusában elnevezésű program szervezői úgy döntöttek, hogy azoknak a városoknak a képviselői, akik az idei versenyévadban magas helyezést értek el, jövőre is részt vehetnek a versenyben, amelyet az európai országokat bemutató általános és középiskolai tanulók számára szerveznek. A szabadkai kislányok, akik a Szerbia Európa ritmusában elnevezésű versenyen Zomborban Portugáliát mutatták be modern táncokkal, illetve dalokkal és második helyezést értek el, ennek köszönhetően 2018-ban városunk színeiben indulhatnak a niši versenyen. ...


Megalakult a Szülők Községi Tanácsa

2017.12.14.

Ma este az új Városháza 1-es termében megtartott ülésen az Oktatás és nevelés alapjairól szóló törvény 121. szakaszával összhangban megalakult a Szülők Községi Tanácsa. A testület elnökévé Nataša Kustudić Nikoletićet, helyettesévé pedig kézfelemeléssel Natalija Trbović Toljagićot választották meg. Az alakuló ülést Nataša Aleksićnak, a Városi Tanács oktatásért felelős tagjának a jelenlétében Pajica Bašić, az általános iskolai igazgatók aktívájának az elnöke vezette. ...


A Gerontológiai Központban ismertették a jövő évi terveket

2017.12.13.

A szabadkai Gerontológiai Központban ma beszámoltak a jelenlegi aktivitásokról és ismertették az intézmény jövő évi terveit. Ilija Đukanović, a Városi Tanács szociális védelemért és egészségügyért felelős tagja elmondta, hogy Szabadka Város számára a Gerontológiai Központ fontos intézmény, amelynek ki kell tűnnie a Szerb Köztársaságban a felnőttekről és idősekről gondoskodó 60 szociális védelmi intézmény hálózatából, de a régióban is. ...


Adományozói fogadás a szabadkai Közkórház megsegítéséért

2017.12.12.

A szabadkai Közkórház munkakörülményeinek a javítása érdekében a Galléria Hotelben ma adományozói fogadást rendeztek, amelyen sok gazdasági vezető, vállalkozó és közvállalati igazgató vett részt. A Közkórház működésének a javítása, a páciensek színvonalasabb gyógykezelése érdekében a Batschka Stiftung Alapítvány, immár hagyományosan, a Phiwa Gazdasági Társaság és a Bama cég révén idén is értékes gyógyászati felszerelést adományozott a szabadkai közkórháznak, mégpedig egy 30.000 euró értékű mobil röntgenkészüléket. ...


Megünnepelték az emberi jogok nemzetközi napját

2017.12.11.

A szabadkai Polgári Jogvédő Iroda december 10-e, az emberi jogok nemzetközi napja alkalmából irodalmi pályázatot írt ki két témára, az egyik A kimondani vagy hallgatni, a másik pedig A valóság és amit olvasunk címet viselte. A legjobb pályamunkák szerzőinek ma a Városháza Dísztermében átadták az okleveleket és a jutalmakat. ...


Határidő előtt elkészül a Szegedi út melletti vízvezeték Noszánál

2017.12.08.

Horvát Tímea alpolgármester, Zagorka Panić városi menedzser, Magosi Zsuzsanna, a polgármester tanácsosa, valamint Újhelyi Ákos és Osztrogonác Simon, a Városi Tanács két tagja ma bejárták a Szegedi út Nosza melletti szakaszánál folyó vízvezeték-építési munkálatokat, valamint megtekintették a királyhalmi Helyi Közösség épületén zajló nyílászáró-cserét. ...


Aláírták a szerződést a Palicsi és a Ludasi tavak biodiverzitásának a megőrzésére irányuló projekt finanszírozásáról

2017.12.06.

- Valamivel több mint egy év alatt Szabadka Városa biztosított minden előfeltételt, amelyek szükségesek a Palicsi és a Ludasi tavak biodiverzitásának a megőrzésére irányuló projekt megkezdéséhez, és 2017. november 17-én aláírta a szerződést a német KfW Bank, az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium, Szabadka Város, a Palics-Ludas KV és a Vízművek és Csatornázási KKV. A finanszírozási szerződést 6,5 millió eurós adományról írtuk alá. A projekt átvételekor a tavak védelmi övezetéül szolgáló földterületek kisajátítása még meg sem kezdődött, egyetlenegy ügy sem volt megoldva – emelte ki Bogdan Laban, Szabadka polgármestere a mai sajtótájékoztatón, amelyet a Városháza Média Központjában tartottak meg a Palicsi és a Ludasi tavak biodiverzitásának a megőrzésére irányuló projekt megvalósítása kapcsán. ...


Megnyílt a 7. Winterfest

2017.12.05.

Horvát Tímea alpolgármester, Veljko Vojnić, a Városi Képviselő-testület elnökhelyettese és Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója ma este a Köztársaság téren megnyitotta a hetedik alkalommal megrendezett Winterfest téli vásárt. Ezt az immár hagyományossá vált rendezvényt, amely Szabadka város sajátos karácsonyi-újévi látványosságává nőtte ki magát, az ún. kis Korzón rendezik meg 2017. december 5-e és 2018. január 13-a között. ...


A Tánckaraván bemutatkozott Szabadkán is

2017.11.25.

Szabadka ma vendégül látta a Tánckaravánt. Ezt a projektet a Nemzeti Táncművészeti Alapítvány és a Belgrádi Táncfesztivál valósítja meg a szerb Művelődési és Tájékoztatási Minisztériummal, az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztériummal, továbbá a luzerni Art Mentor Alapítvánnyal és a házigazda várossal együttműködve. A projekt célja művészi, kreatív és edukatív, mindenekelőtt pedig interaktív programokkal 15 kiválasztott szerbiai városban bemutatni és népszerűsíteni a táncművészetet. ...


A bunyevácok megemlékeztek a Nagy Népgyűlés napjáról

2017.11.24.

A Városháza Dísztermében a Bunyevác Nemzeti Tanács díszülést tartott a négy nemzetiségi ünnep egyike, a szerbek, bunyevácok és más szlávok Újvidéken 1918-ban megtartott Nagy Népgyűlésének a napja alkalmából. ...


Szarajevóban ülést tartott az önkormányzatok fenntartható fejlődésének partnerségi hálózata

2017.11.23.

Ilija Đukanović, a Városi Tanács szociális-védelemért és egészségügyért felelős tagja 2017. november 21-én és 22-én Szarajevóban részt vett az önkormányzatok fenntartható fejlődésének partnerségi hálózata, amelyet a SKEW önkormányzati kiszolgáló szervezete rendezett a német Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Minisztérium megrendelésére. ...


A kisradanováci HK-ben megkezdődött a szabványos hulladéktároló edények szétosztása

2017.11.20.

Radoslav Vukelić, a kommunális-ügyi, energetikai és közlekedési titkárság titkára, valamint Slobodan Milošev, a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat igazgatója a Kisradanováci Helyi Közösségben ma jelen volt, amikor Szabadkán a 19 közül az utolsó városi helyi közösségben is megkezdték az összesen 1641 szabványos hulladéktároló edény leszállítását a polgárok lakcímére. Az akció befejeztével a szabadkai városi helyi közösségekben összesen 27.788 hulladéktároló edényt osztanak szét. ...


Koszorúzás az Akasztottak Balladája emlékműnél

2017.11.17.

A tragikus, 1941. november 18-i események 76. évfordulója alkalmából, amikor a fasiszták úgynevezett rögtönítélő bírósága halálra ítélt és akasztással kivégeztetett tizenöt szabadkai szabadságszerető fiatalt, megemlékezést és koszorúzást tartottak az Akasztottak Balladája emlékműnél. Szabadka polgárai, az önkormányzat és a Harcos Szövetség Városi Bizottsága nevében a koszorút Etela Jerinkić, a polgármester oktatási, szociális-védelmi és egészségügyi tanácsosa helyezte el. A Szerb Köztársaság Kormánya és az észak-bácskai Közigazgatási Körzet nevében Dragi Vučković körzetvezető koszorúzott. ...


Megtartották a Városi Képviselő-testület 12. ülését

2017.11.16.

A Városháza Dísztermében megtartotta 12. ülését Szabadka Város Képviselő-testülete, amelyen záróhatározatot hoztak Szabadka Város költségvetésének 2017. január 1-je és szeptember 30-a közötti megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról, majd pedig rendeletet hoztak Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről, továbbá rendeletet hoztak a Szabadka Város önkormányzati rendszerében határozatlan időre foglalkoztatott személyek maximális számáról. ...


A téli szolgálat felkészült az előttünk álló télre

2017.11.15.

Horváth Tímea alpolgármester, Predrag Radivojević, az Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat igazgatója, valamint Slobodan Milošev, a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat igazgatója ma részt vettek a Köztisztasági és Parkosítási KKV Városi Hulladéklerakójánál a téli szolgálat szemléjén. Szabadka Város területén az utak és utcák, a terek, valamint más közterületek hótól való megtisztítására, a hóeltakarításra és a jégmentesítésre a 2017. november 15-e és 2018. március 15-e közötti időszakban összesen 42-45 millió dinár közötti összeget irányoztak elő. ...


Megemlékezés Szabadka I. világháborús felszabadulásának 99. évfordulójáról

2017.11.13.

A vasútállomás épületén található emléktábla és a felszabadulásért és egyesülésért 1912 és 1918 között elesett hősök Puskin-téri emlékművének megkoszorúzásával Szabadkán megemlékeztek az I. világháborús felszabadulás 99. évfordulójáról. A szabadkai önkormányzat nevében a felszabadulásért és egyesülésért 1912 és 1918 között elesett hősök emlékművén Bogdan Laban polgármester és Miroslava Babić, a Városi Tanács tagja, az Észak-bácskai Közigazgatási Körzet nevében pedig Dragi Vučković körzeti elöljáró helyezte el a kegyelet virágait. ...


Díszülést tartottak Mindörökké testvérek elnevezéssel

2017.11.12.

Ma este a Jadran színpadán a Szent Száva Szerb Művelődési Központ, a Bunyevác Művelődési Központ, Szabadka Város és az 1912-1918-as háborús önkéntesek, leszármazottaik és tisztelőik egyesületének együttes szervezésében Braća uvek - uvik zajedno címmel díszülést tartottak. Ezt a rendezvényt 1991 óta rendezik meg, amikor megújították a szerbek és a bunyevácok testvériségéről szóló okiratot és megállapodtak abban, hogy együttműködnek a fontos történelmi eseményekről való együttes megemlékezés érdekében. A díszülésen jelen volt Bogdan Laban polgármester is. ...


Együttműködési megállapodás Szabadka Városa és az Észak-bácskai Közigazgatási Körzet KGK között

2017.11.10.

A Városháza Média Központjában ma gazdasági-műszaki együttműködési szerződést írt alá a Szerb Gazdasági Kamara Észak-bácskai Közigazgatási Körzethez tartozó Körzeti Gazdasági Kamarája és Szabadka Városa között. A megállapodást Slobodan Vojinović, a Körzeti Gazdasági Kamara igazgatója és Srđan Samardžić, a Városi Tanács turizmusért, beruházásokért és nemzetközi együttműködésért felelős tagja írta alá. ...


Átadták a tavalyi tanév évfolyamelső tanulóinak a jutalmakat

2017.11.07.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere, Dragi Vučković, az Észak-bácskai Közigazgatási Körzet vezetője, valamint Borislav Staničkov, a zombori tankerület elöljárója ma a Városháza Dísztermében ünnepélyesen átnyújtották az észak-bácskai általános és középiskolák 2016/2017. évi évfolyamelső tanulóinka a jutalmakat.  A Znamenite ličnosti Srbije /Szerbia jelentős személyiségei/ című albumot a pénzérmékkel és könyvekkel együtt Szabadkáról, Topolyáról és Kishegyesről 18 középiskolás és 40 általános iskolás tanuló vette át. ...


Beharangozták az újévi kispályás labdarúgó-tornát

2017.11.07.

A szabadkai Sportcsarnokban 2017. december 10-e és 2018. január 14-e között rendezik meg a 45. újévi kispályás labdarúgó tornát. A tornára mától lehet jelentkezni addig, amíg be nem telik a 32-es nevezési szám, illetve legkésőbb 2017. december 6-ig, amikor megejtik a sorsolást. Az első helyezett csapat 400.000 dináros pénzjutalmat kap, a második helyezett 100.000 dinárt, a harmadik pedig 50.000 dináros pénzdíjban részesül. A hagyományos újévi kispályás labdarúgó-tornát idén először szervezi meg Szabadka Város Sportszövetsége. A torna technikai szervezője a Stadion KKV. ...


Az olasz nagykövet Szabadkán

2017.11.06.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere ma találkozott Giuseppe Manzóval, Olaszország szerbiai nagykövetével. A Városháza Zöld termében tartott találkozót követően Laban polgármester és Manzo nagykövet a Városházán megbeszélést folytatott a Szabadkán működő olasz vállalatok, bankok és biztosító társaságok, valamint az Észak-bácskai Közigazgatási Körzet Regionális Gazdasági Kamarájának a képviselőivel. A Szabadegyetem előcsarnokában adott sajtónyilatkozatokat követően Giuseppe Manzo az Eurocinema Moziban ünnepélyesen megnyitotta az olasz filmek első fesztiválját, amelyen november 6-a és 12-e között a legjobb kortárs olasz filmeket vetítik. ...


Szabadka felelősséggel viszonyult a migránsválság megoldásához

2017.11.06.

A Városháza Kék termében megtartotta 13. ülését a Szerb Képviselőház emberi és kisebbségi jogokkal, valamint a nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottsága. Az ülésem a migrációval, a menedékkéréssel és az alapvető emberi jogokkal kapcsolatos kérdéseket vitatták meg. A bizottsági ülésen jelen volt Bogdan Laban, Szabadka polgármestere, Nenad Ivanišević, az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium államtitkára, valamint Vladica Dimitrov, Dimitrovgrad község elnöke is. ...


Megemlékezést tartottak az 1944/1945-ös áldozatokról

2017.11.02.

A Zentai úti temetőben a Vergődő madár emlékműnél gyászszertartással emlékeztek meg az 1944/1945-ös ártatlan áldozatokról. A Vergődő madár emlékművön Szabadka Város nevében Bogdan Laban polgármester és Bunford Tivadar, a Városi Képviselő-testület elnöke helyezte el a kegyelet virágait. Vajdaság AT Képviselőháza nevében Pásztor István elnök koszorúzott. Az emlékművet megkoszorúzta Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete, Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja, Mihael Tomšić, a Horvát Köztársaság szabadkai főkonzulátusának konzulja, továbbá a magyar, a horvát, a német és a bunyevác nemzeti tanács, valamint több politikai párt és egyesület küldöttsége. ...


Szabadkára látogatott az új horvát nagykövet

2017.10.26.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere ma fogadta Gordan Bakotát, a Horvát Köztársaság új szerbiai nagykövetét, akivel a horvát nemzeti kisebbség számára fontos témákról, valamint az együttműködés fokozásáról cserélt véleményt. A Városháza Zöld termében megtartott találkozón jelen volt Velimir Pleša, a Horvát Köztársaság szabadkai főkonzulja, valamint Jasmina Stevanović, a Városi Közigazgatás Társadalmi Tevékenység-ügyi Titkárság titkára. ...


Fogadás a németországi partnervárosi küldöttségek tiszteletére

2017.10.26.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere ma a Városházán találkozott a Németországi partnervárosok, München és a berlini Treptow-Köpenick Körzet küldöttségeivel, amelyeket Hamid Sijerčić, a München és Szabadka között megvalósult különböző projektek sokéves koordinátora, illetve Sonja Eichmann, a Treptow-Köpenick-i Polgármesteri Hivatal magas rangú tisztségviselője vezetett.A fogadásra a küldöttségek kétnapos szabadkai látogatása keretében, a Partnerség az önkormányzati egységek fenntartható fejlődése érdekében elnevezésű projekt megvalósítása kapcsán került sor. A projekt a jó gyakorlatok alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok és tudás cseréjét, a másságot képviselők közötti kapcsolatok megteremtését és a projektnek a fenntartható fejlődés gyakorlatába való beépítését célozza. ...


Ülést tartott a Magyar-Szerb Gazdasági Vegyes Bizottság

2017.10.17.

A történelem során a legjobbak Szerbia és Magyarország politikai és baráti kapcsolatai, amit minél jobb gazdasági kapcsolatokká kell alakítani, hogy a határ mindkét oldalán javuljon a polgárok életminősége – hangzott el ma Szabadkán a Szerb Köztársaság és Magyarország Gazdasági Vegyes Bizottságának 9. ülésezését követően, amelyen Goran Knežević szerb gazdasági miniszter és Szijjártó Péter magyar külügyi és külgazdasági miniszter társelnökölt. ...


Tartán borítású pálya a Május elseje utcai Sportközpontban is

2017.10.12.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere, Horvát Tímea alpolgármester, Nemanja Simović, a Városi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja, Predrag Radivojević, az Útügyi, Várostervezési és Lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatója és Tóth Róbert, a Stadion KKV igazgatója ma átadta rendeltetésének a Május elseje utcai Sportközpontban az új, tartán borítású kosárlabdapályát. A beruházáshoz szükséges teljes összeget, mintegy másfél millió dinárt Szabadka Város költségvetéséből biztosították. ...


Erősödő együttműködés Szabadka Város és a Szerb Olimpia Bizottság között

2017.10.11.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere és Nemanja Simović, a Városi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja ma a Városházán találkozott Božidar Maljkovićtyal, a Szerb Olimpiai Bizottság elnökével, Žarko Zečević alelnökkel és Đorđe Višackivel, a SZOB főtitkárával. Munkajellegű látogatása során Maljković találkozott Kajdocsi Tamással, a 2014. évi Ifjúsági Olimpiai Játékok ezüstérmesével, aki emellett több érmet szerzett már az ifjúsági súlyemelő Európa- és világbajnokságokon. ...


Megemlékeztek Szabadka felszabadulásának napjáról a II. világháborúban

2017.10.10.

A Városi Képviselő-testület díszülésével és a fasizmus áldozatai emlékműveinek a megkoszorúzásával emlékeztek meg annak a napnak a 73. évfordulójáról, amelyen Szabadka felszabadult a a II. világháborúban. A fasizmus áldozatainak emlékművén, a Fasizmus áldozatainak terén számos delegáció koszorúzott. Szabadka polgárai, a helyi önkormányzat és a Harcos Szövetség szabadkai Városi Bizottsága nevében a Bogdan Laban polgármester vezette küldöttség helyezte el a kegyelet virágait, az Orosz Föderáció belgrádi nagykövetségének küldöttségét pedig Alekszandar Csepurin vezette. ...


Megtartották a Városi Képviselő-testület 11. ülését

2017.10.04.

A Városháza Dísztermében ma megtartották a Városi Képviselő-testület 11. ülését, amelyen záróhatározatban fogadtak el jelentést Szabadka Város költségvetésének a 2017. január 1-je és június 30-a közötti időszakban történt megvalósításáról és rendeletet hoztak többek között a Szegedi úttól északra és a Partizán bázisok utcától keletre eső144-es blokk (az egykori Kosta Nađ kaszárnya-komplexum) részletes szabályozási tervének meghozataláról, Szabadka és Palics 2030-ig érvényes általános településrendezési tervének a kidolgozásáról, továbbá Szabadka Város és a montenegrói Berane község közötti együttműködés létrehozásáról. ...


Új, tartán borítású sportpályát kapott a Jovan Mikić ÁI

2017.10.02.

Vladimir Batez, tartományi sport- és ifjúság-ügyi titkár, valamint Nemanja Simović, a Városi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja ma a szabadkai Jovan Mikić Általános Iskola tanulóinak átadták az újonnan megépített, tartán borítású sportpályát. A beruházáshoz a tartományi Kormány kétmillió, Szabadka Város pedig 450.000 dinárt biztosított. ...


Megkezdődött a XI. Nemzetközi Fórum a tiszta energetikai technológiákról

2017.09.26.

Vajdaság AT Képviselőházában ma ünnepélyesen megnyílt a XI. Nemzetközi Fórum a tiszta energetikai technológiákról, Tiszta energia - esély mindenki számára elnevezéssel. A tanácskozást a düsseldorfi Európai Ügyek Intézete (INEA) és az újvidéki Műszaki Kar együttesen szervezte. A fórumot Aleksandar Antić, a szerb Kormány bányászati és energetikai minisztere nyitotta meg. ...


Megnyílt a 24. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál

2017.09.24.

A szabadkai Népszínház Jadran Színpadán ma este megnyílt a 24. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál - a világon az egyik legrangosabb gyermekszínházi fesztiválja. A nyitóünnepség keretében Slobodan Marković, a Fesztivál igazgatója Borisz Goldovszki orosz színháztörténésznek és teatrológusnak, valamint Ljubica Beljanski-Ristić, neves drámapedagógusunknak, a gyermekképzés vizionárusának  átnyújtotta a Kis Herceg-életműdíjat, amelyet a fesztivál ítél oda a kultúra és a gyermekszínházi művészet fejlesztésében elért kimagasló eredményekért. ...


Széttéphetetlenek a Vajdaság és Koszovó kapcsolatai

2017.09.22.

Vladeta Kostićnak, a gračanicai község elnökének a meghívására Bogdan Laban szabadkai polgármester és munkatársai Koszovóra látogattak. A város küldöttségének a dél-szerbiai tartományban tett kétnapos látogatása során intézményi szintű együttműködés jött létre a fejlődési rendellenességgel küszködő gyermekekről gondoskodó otthonok között, a gračanicai Művelődési Otthon és a Danilo Kiš Alapítvány képviselői pedig megbeszéléseket folytattak közös projektekről a kultúra és az alkotóművészetek terén. ...


Az Ifjúság Szelleme karaván Szabadkára látogatott

2017.09.22.

A fiatalok duális és vállalkozói képzésének, a sportnak, az ingyenes gyakorlásnak és önkéntességének népszerűsítése érdekében ma Szabadkára látogatott az Ifjúság Szelleme karaván. Az Ivan Sarić Műszaki Iskolában megtartott rendezvényen jelen volt Maja Gojković, a szerb Képviselőház elnöke, az Ifjúság Szelleme karavánt pedig Horvát Tímea alpolgármester nyitotta meg. ...


Több mint játék

2017.09.21.

A Spartacus labdarúgói tegnap a legtömegesebb hazai labdarúgó versenyben, a Szerb Labdarúgó Kupában a 16-ba jutásért a házigazda, a Gračanica melletti Laplje selo  Polet csapatát 8:1 arányban győzték le. Az eredményből ugyan nem látszik, de a mérkőzés mindkét részről bővelkedett szebbnél szebb akciókban, így a Zubin potok-i stadion közönsége élvezte a két csapat játékát. ...


Palicson megkezdődtek a szüreti napok

2017.09.16.

Ma Palicson megkezdődtek a hagyományos szüreti napok, amelyet ezúttal 28-adszor rendeznek meg a gyümölcs- és zöldségfélék betakarítása, a borkészítés, valamint a gyümölcsösökben, szőlőskertekben esedékes munkák befejezése jegyében. A nyitóünnepségen a palicsi Vigadó teraszán a szabadkai Ramona Grubanovnak átadták a szüret királynőjének a koronáját. A legjobb szőlész címet Varkulya László érdemelte ki, az Arena Zabatkiensis Borlovagrend tagjai sorába pedig felvették a Regőcei Szőlőskertek Szőlészeti és Borászati Egyesület tagjait. A kétnapos rendezvényt  Srđan Samardžić, a szabadkai Városi Tanács turizmusért, beruházásokért és nemzetközi együttműködésért felelős tagja nyitotta meg. ...


Szerződés-aláírás a Népszínház felújítása finanszírozásának folytatásához szükséges eszközök átutalásáról

2017.09.08.

Nedeljko Kovačević, Vajdaság AT Nagyberuházások Igazgatóságának igazgatója és Bogdan Laban, Szabadka polgármestere ma Újvidéken szerződést írtak alá, amelynek értelmében Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházásának Igazgatósága pénzt utal át Szabadka Városnak a szabadkai Népszínház épülete átépítésének, felújításának és kibővítésének a folytatására. A terv VII. ütemének a finanszírozására a tartományi költségvetésből 223.000.000,00 dinárt irányítanak át. ...


Lehelyezték a Caminada cég gyárcsarnokának alapkövét

2017.09.07.

Igor Mirović, a tartományi Kormány elnöke, Bogdan Laban, Szabadka polgármestere és Aldo Caminada, az olasz Caminada cég tulajdonosa ma a kisbajmoki Ipari Övezetben lehelyezték egy új gyár alapkövét. Az alapkőletételt követően Igor Mirović és Bogdan Laban megtekintették a palicsi Vigadót, ahol megkezdődik ennek a vidék turizmusának egésze szempontjából jelentős létesítménynek a felújítása. ...


Šarčević miniszter Szabadkára látogatott

2017.09.06.

Mladen Šarčević oktatási, tudományügyi és technológia-fejlesztési miniszter ma Szabadkán megbeszéléseket folytatott Bogdan Laban polgármesterrel. A Városházán tartott megbeszélést követően Šarčević miniszter és Laban polgármester ellátogattak a Sonja Marinković Általános Iskolába és bejárták a palicsi egyetemista nyaralóközpont építési munkálatait. ...


Megkezdődött a 4. hagyományőrző napok rendezvénysorozata

2017.09.05.

A Városháza Dísztermében gazdag művelődési műsorral vette kezdetét a szerb hagyományőrző napok, amelyet 4. alkalommal rendeznek meg. A Másság közelebb hoz mottó jegyében szeptember 9-ig tartják meg Szabadkán a szerb hagyományőrző napokat, amelyet Srđan Samardžić, a Városi Tanács turizmusért, beruházásokért és nemzetközi együttműködésért felelős tagja nyitott meg. ...


A Közkórház számára értékes adomány Hollandiából

2017.09.04.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere és dr. Slobodan Puškar, a Közkórház igazgatója ma jelen voltak egy értékes, kórházi felszerelésből álló adomány átvételénél, amely a hollandiai Eindhoven melletti Vught városából érkezett. ...


A Tropico Band kitűnő koncertje

2017.09.02.

A Tropico Band tegnap este látványos koncertet adott a szabadkai Sportcsarnokban. Mintegy ötezer rajongó számára szereztek egy emlékezetes estet. A Tropico Band ingyenes koncertjére a szabadkai városnap alkalmából került sor. ...


Laban polgármester meglátogatta a városnapon született csecsemőket

2017.09.02.

A szabadkai Közkórházban szeptember 1-jén két újszülött jött a világra, egy kislány és egy kisfiú. A szabadkai önkormányzat által tavaly bevezetett újdonságnak és – mint azt megígértük – immár gyakorlatnak megfelelően ma meglátogattam a város napján született csecsemőket, az új családtagokhoz gratuláltam az anyukáknak és átadtam az ajándékot, 40-40.000 dinárra szóló utalványt – jelentette ki ma a szeptember 1-jén született babáknál tett látogatását követően Bogdan Laban szabadkai polgármester. ...


Ivan Mišeljkin és Szabó Nóra nyerte az I. Szabadkai Félmaratont

2017.09.02.

Az I. Szabadkai Félmaraton, amelyet a városnapi rendezvények keretében tartottak meg, hazánkból és külföldről mintegy 500 amatőr futót és versenyzőt mozgósított. Az indulók egy része az örömfutamban öt kilométert tett meg, a 21,1 kilométeres távot pedig 1 óra 18 perc 38 másodperces idővel elsőként a belgrádi Ivan Miškeljin tette meg. A női mezőny legjobbja, a budapesti Szabó Nóra öt perccel később ért célba. ...


A Szabadkai Szimfonikus Zenekar és a Budapest Bár nagy közönségsikere

2017.09.01.

A Városháza zsúfolásig megtelt Dísztermében nagy sikerű koncertet adott a város napja alkalmából a Szabadkai Szimfonikus Zenekar és a két szólista, Mirna Radulović, valamint Davor Jovanović, akik Mikica Jevtić vezényletével nagy sikert arattak a hazai filmzene kedvelői körében. Ezt követően, 22 óra 30 perctől a Szabadság téren a budapesti Budapest Bár együttes lépett fel. A gyenge esőtől sem zavartatva szép számú szabadkai élvezte az együttes fellépését. ...


Megnyílt a Vid-nap 2016-2017 című kiállítás

2017.09.01.

A Városháza előcsarnokában ma este megnyílt a gračanicai 2016. és 2017. évi Vid-napi Festő Művésztelep kiállítása. Jasmina Stevanović, a Társadalmi-tevékenységügyi Titkárság titkára a kiállítás megnyitásakor kiemelte, hogy a gračanicai Vid-Napi Festő Művésztelep közel két évtizede fontos szegmense Koszovó és Metóhiában a mai szerb kultúrának, s az egyik legjelentősebb kulturális esemény Koszovó és Metóhiában. ...


Megtartották a városnapi díszülést

2017.09.01.

A város lobogójának ünnepélyes felvonásával és a Városi Képviselő-testület díszülésével, amelyen átnyújtották a díszpolgári címmel és a Pro Urbe-díjjal járó oklevelet és plakettet, megünnepelték szeptember 1-jét, Szabadka Város napját. A Városháza Dísztermében megtartott ünnepségen jelen voltak a szabadkai főkonzulátusok képviselői, az állami és a tartományi szervek, a nemzeti tanácsok, a testvér- illetve partnervárosok, az egyházak és a művelődési intézmények képviselői, valamint a Városi Képviselő-testület tanácsnokai. ...


Szabadkán elkészült az első automata vasúti átjáró

2017.08.30.

Milan Šegan, a vasúti infrastruktúra végrehajtó igazgatója és Predrag Radivojević, a szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásügyi Közvállalat igazgatója megnyitotta a felújított és modernizált vasúti átjárót a Szabadka – Gombos – államhatár – Erdőd vasútvonal és a Grabovac (Proletár brigádok) utca kereszteződésében. Ez az első korszerűsített vasúti átjáró városunkban. Önműködő közlekedésbiztonsági berendezés készült a szükséges jelzőberendezésekkel, fényjelzésekkel, félsorompóval és villamossági berendezésekkel. Szabadka Város és a Szerb Vasutak Infrastruktúra Rt. összesen 19.257.288 dinárt fordított a beruházásra. ...


A palicsi Szabadtéri Színpadon befejeződött a 16. Interetno Fesztivál

2017.08.26.

A magyar, hondurasi, lett, chilei, paraguayi, mexikói és szerbiai táncegyüttesek díszfelvonulásával, a záróünnepséggel és többperces tűzijátékkal – első alkalommal a palicsi Szabadtéri Színpadon véget ért a 16. Interetno Fesztivál, amelyet augusztus 22-e és 26-a között rendeztek meg városunkban. ...


Đorđević miniszter és Laban polgármester szociális-védelmi intézményekbe látogatott

2017.08.26.

Zoran Đorđević munkaügyi, foglalkoztatási, harcosügyi és szociális miniszter, valamint Bogdan Laban, Szabadka polgármestere ma városi szociális-védelmi intézményekbe látogatott. Felkeresték a Kolevka Gyermekotthont és a Gerontológiai Központot, ahol megismerkedtek a munkával és az ellátottak számára biztosított feltételekkel. ...


Megtartották a Városi Képviselő-testület 2. rendkívüli ülését

2017.08.25.

A Városháza Dísztermében megtartották a Városi Képviselő-testület 2. rendkívüli ülését, amelyen egy napirendi pont szerepelt: Határozathozatal Szabadka Város mezőgazdasági földterületei védelme, rendezése és használata 2017. évi programjának meghozataláról. A tanácsnokok 42 mellette, 12 ellene szavazattal, két tartózkodás mellett meghozták a határozatot. ...


Felújították a Tolmin utcát

2017.08.24.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere ma a sándori helyi közösségben megnyitotta a forgalom előtt a Tolmin utcát. A forgalmas utcát teljes, 660 méter hosszában felújították, emellett még mintegy 100 méteres út készült el a vasúti átjárón túl. Az úttest alapja, valamint a polimerbitumenből készült kopóréteg vastagsága 12 centiméter, az úttest hét méter széles, a munkálatok szerződéses értéke pedig mintegy 33 millió dinár. A kivitelező a szabadkai Vojput Rt. volt. ...


Megkezdődött a 16. Interetno Fesztivál

2017.08.23.

Gazdag folklórműsor keretében ma este a Népkör Magyar Művelődési Központban ünnepélyesen megnyílt a 16. Interetno Fesztivál. Miroslava Babić, a Városi Tanács kultúráért felelős tagja az önkormányzat, Bogdan Laban polgármester és a szabadkaiak nevében üdvözölte a hagyományos nemzetközi táncfesztivál vendégeit, résztvevőit és szervezőit. ...


Gazdag városnapi ünnepi program

2017.08.23.

A Városháza Média Központjában ma ismertették a városnap, szeptember 1-je megünneplésének programját, amely – mint elhangzott – gazdag és változatos lesz. A programokat augusztus 29-e és szeptember 2-a között rendezik meg. ...


Átadták a forgalomnak az Y-elágazás Zombori és Topolyai út közti szakaszát

2017.08.22.

Zorana Mihajlović, a Kormány alelnöke, építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter, Pásztor István, Vajdaság AT Képviselőházának elnöke és Bogdan Laban, Szabadka polgármestere ma átadták a forgalomnak a szabadkai Y-elágazás Zombori és Topolyai út közti szakaszát. A kiépített szakasz hossza mintegy öt kilométer, az útburkolat szélessége 10,20 méter, a munkálatok értéke pedig áfával együtt 224,3 millió dinár. A kivitelező a szabadkai Vojput Rt. konzorciuma volt. ...


Találkozott Szerbia és Magyarország honvédelmi minisztere

2017.08.19.

Aleksandar Vulin honvédelmi miniszter ma Simicskó Istvánnal, Magyarország honvédelmi miniszterével találkozott a szabadkai Városházán. A miniszterek a honvédelem, a migránsválság és a terrorizmus elleni közös harc terén való együttműködésről tárgyaltak. ...


A bunyevácok megünnepelték a Dužijanca napját

2017.08.15.

A Bože pravde himnusz és a Podvikuje bunjevačka vila bunyevác ünnepi dal elhangzását követően ma este a Városháza Dísztermében díszülést tartottak, amellyel a bunyevác nemzeti kisebbség megünnepelte a bunyevácok négy nemzeti ünepének egyikét, a Dužijanca napját. Az új búzából készült kenyeret Suzana Kujundžić Ostojićnak, a Bunyevác Nemzeti Tanács elnökének Ivana Brančić és Damir Sadojević aratópár, a szabadkai Sándori Művelődési Egyesület tagjai nyújtották át. ...


Megtartották az idei Dužijanca központi ünnepségét

2017.08.13.

Szabadkán az Avilai Szent Teréz székesegyházban megtartották a 2017. évi Dužijanca központi ünnepségét. A hagyományos rendezvényt 107. alkalommal rendezték meg az aratás befejezése alkalmából, hálát adva Istennek a termésért, különösen a búzatermésért. Az eucharisztikus ünnepet követően az idei legszebb aratópár, Luka Gabrić és Ana Ivanković Radak átadták Bogdan Laban szabadkai polgármesternek az új búzából készült kenyeret. A rossz idő miatt elmaradt a 2017. évi Dužijance résztvevőinek a díszfelvonulása az Avilai Szent Teréz székesegyháztól a Szabadság térig. ...


Megtartották Vladimir Pištalo irodalmi estjét

2017.08.04.

A Városháza Dísztermében ma este bemutatták az olvasóközönségnek Vladimir Pištalo Sunce ovog dana: Pismo Andriću című regényét. A Nobel-díjasunk iránti mély tiszteletet kifejező regény-levél szerzőjét, Vladimir Pištalot, Zoran Hadži Lazin tartományi művelődési titkárhelyettest, Nenad Šaponját, az Agora Kiadóház alapítóját, a Hercegovina Egyesület képviselőit és a megjelent irodalombarátokat Bogdan Laban szabadkai polgármester, az önkormányzat és a maga nevében Miroslava Babić, a polgármester művelődésügyi tanácsosa köszöntötte. ...


Nataša Kovačević az I. Szabadkai Félmaraton hivatalos arca

2017.07.18.

Nataša Kovačević az I. Szabadkai Félmaraton hivatalos arca. A versenyt 2017. szeptember 2-án, a városnapi ünnepségek keretében szervezik meg – közölték ma a Városháza Média Központjában megtartott mai sajtótájékoztatón. ...


Megnyílt az Európai Filmek 24. Palicsi Fesztiválja

2017.07.15.

Slavko Štimac neves színészünk kapta az európai filmgyártáshoz való kivételes hozzájárulásáért a Lifka Sándor-díjat, majd Enyedi Ildikó magyarországi rendezőnő Testről és lélekről című filmjének a bemutatásával megkezdődött az Európai Filmek 24. Palicsi Fesztiválja. ...


Szentkúton megtartották a Nikola Tesla napokat

2017.07.15.

Gazdag, egésznapos kulturális-művészeti programmal ma Szentkúton a világ egyik legnagyobb tudósa, Nikola Tesla születésének 161. évfordulója alkalmából negyedik alkalommal rendezték meg a Nikola Tesla napokat, a likaiak Lika nevű szabadkai egyesületének a szervezésében. A rendezvény keretében különböző népi sportokban, kődobásban, helyből ugrásban és más versenyszámokban vetélkedtek a résztvevők, a legjobbak pedig serlegeket és érmeket kaptak. A programban részt vettek az óbecsei, dunacsébi, palánkai és szabadkai újítók is. ...


Megnyílt az Egyetemi Evezős Európa-bajnokság

2017.07.13.

A palicsi Vigadó teraszán megnyílt az Egyetemi Evetős Európa-bajnokság, amelyen július 16-g (vasárnapig) 466 evezős egység áll rajthoz 23 európai ország 83 egyeteméről. A Palicsi-tavon eddig megrendezett evezős versenyek közül ezen indul a legtöbb ország. Az észak-bácskai evezős oázis közel 600 versenyzőt, vendéget és más érdeklődőt fogad ezekben a napokban. A verseny szervezője a Szerbiai Egyetemi Sportszövetség, technikai támogatója a Palicsi és a Danubius Evezős Klub, az Európa-bajnokság megrendezését pedig támogatja a Tartományi Sport- és Ifjúságügyi Titkárság, valamint Szabadka Városa. ...


Ljajić miniszter bejárta a nemrégiben felújított létesítményeket

2017.07.12.

Rasim Ljajić, a köztársasági kormány alelnöke, kereskedelmi, turisztikai és távközlési miniszter, valamint Nebojša Daraboš, a Palics Park Kft. igazgatója ma Palicson megtekintette a Szabadtéri Színpadot és a termálvizes medencét, amelyeket a közelmúltban újítottak fel részlegesen a Kereskedelmi, Turisztikai és Távközlési Minisztérium eszközeiből. ...


A Palicsi-tavon megrendezték a City games nevű versenyt

2017.07.11.

Ma este a Palics-tavon a Palicsi Vitorlás Klub épülete mellett a nemzetközi City games (az egykori Játék határok nélkül) vetélkedőt, amelyen öt város hat csapata vett részt: Zomborból, Nagybecskerekről, Magyarkanizsáról, Újvidékről (kettő) és Szabadkáról. A vetélkedő győztese az újvidéki Bar Strong, a második helyet városunk színeiben a Szabadkai Városi Sportszövetség csapata foglalta el, míg harmadik Magyarkanizsa lett.  A Bar Strong győzelmével jogot szerzett a vetélkedő döntőjében való részvételre, amelyet július 20-án Zlatiboron rendeznek meg. ...


Nick Vujičić Szabadkán

2017.07.08.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere ma a Városházán találkozott Nick Vujičićtyal, az ismert, szerb származású humanistával, motivációs szónokkal. Több kérdésről cseréltek véleményt, a különböző gondok megoldásáról, melyek között szerepelt a városunkban elkövetett nagyszámú öngyilkosság is. ...


Megtartották az aratóversenyt

2017.07.08.

A györgyéni Munkás Szent József templom melletti földön tartották meg a 49. aratóversenyt, a Dužijanca egyik leglátványosabb rendezvényét. A Dužijanca hagyományos ünnepség, amellyel az aratás végét köszöntik s adnak hálát Istennek az új búzáért. Az idei verseny is a tavalyi győztesek jegyében zajlott. Ezúttal is első lett a szabadkai Marinko Kujundžić és a mérgesi Ruža Juhas. Második helyen végzett a szabadkai Mario Dulić és Suzana Kovačević, a harmadik pedig a györgyéni Davor Balažević és Joca Vuković páros lett. A kézi aratásban 23 aratópár vetélkedett Szabadkáról, Vajdaságból, Bosznia és Hercegovinából, Horvátországból és Magyarországról. ...


Részlegesen megújult a termálvizes medence és a Szabadtéri Színpad

2017.07.07.

-  Az ellenzék egy része azt állítja, hogy az aktuális városi hatalom semmit sem csinált az elmúlt egy év alatt. Lehet, hogy nemigen foglalkoztunk a marketinggel és nem beszéltünk sokat, de az teljesen biztos, hogy végeredményünk nem lesz a nullával egyenlő. Csak Palicson az elmúlt egy évben a beruházások tervezett értéke meghaladja az egymillió eurót, köszönhetően mindenekelőtt a köztársasági Kormánynak, amelynek az élén Aleksandar Vučić kormányfő állt, és a tartományi Kormánynak, amelyek segítsége nélkül nem valósíthattuk volna meg városunkban a jelentősebb projekteket – jelentette ki Bogdan Laban, Szabadka polgármestere a sajtó képviselőinek, miután Nebojša Darabošsal, a Palics Park Kft. igazgatójával Palicson bejárta a termálvizes medencét és a Szabadtéri Színpadot, ahol a közelmúltban részleges felújítást végeztek. ...


Megtartották a Városi Képviselő-testület 10. ülését

2017.07.06.

A Városi Képviselő-testület 10. ülésén rendeletet hoztak Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről, rendelettel adományozták a Díszpolgári címet, valamint a Pro Urbe- díjat, amellett pedig rendeletet hoztak a Palics Ludas Közvállalat, a Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat és a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat igazgatójának a kinevezésére vonatkozó nyilvános pályázat lebonyolításáról. A tanácsnokok egyebek mellett határozatot hoztak a Szabadkai Turisztikai Szervezet megbízott igazgatójának a kinevezéséről. ...


A portugál nagykövet látogatása

2017.07.05.

Szabadka Város küldöttsége ma fogadta Augusto José Pestana Saraiva Peixotót, Portugália szerbiai nagykövetét, valamint a Szerbia Európa ritmusában elnevezésű szervezet képviselőit. A portugál nagykövet beszélgetett azokkal a lányokkal is, akik városunkat képviselték a június végén Zomborban megtartott Szerbia Európa ritmusában elnevezésű versenyen, amelyen remek fellépésükkel, modern tánccal és dallal mutatták be Portugáliát, s amelyen a 20 szerbiai város vetélkedésében a 2. helyet foglalták el. ...


Megemlékezés a harcosok napjáról

2017.07.04.

Július 4-e, a harcosok napja alkalmából Szabadka Város és az Észak-bácskai Közigazgatási Körzet küldöttsége, Bogdan Laban polgármesterrel és Dragi Vučković körzetvezetővel az élen megkoszorúzta a Fasizmus áldozatainak emlékművét. Koszorúzott még a Zsidó Hitközség, a Szabadka Kommunistái és a Tito Központ küldöttsége is. A harcos-napi megemlékezést a Harcosszövetség Szabadkai Városi Szervezete rendezte. ...


A Rotary International elnöke Palicsra látogatott

2017.07.04.

A szabadkai és a palocsi Rotary Klubok ma vendégül látták Ian Riseleyt, a Rotary International világszervezet elnökét. Miután bejárta a palicsi Rotary sétányt, a világszervezet első embere elmondta, célja megismerkedni azokkal a projektekkel, amelyeket a szerbiai Rotary Klubok valósítottak meg eddig, illetve hogy milyenek a jövőre vonatkozó terveik. ...


Két nagy nemzetközi evezősverseny a Palicsi-tavon

2017.06.29.

Péntektől, június 30-tól vasárnapig, július 2-ig a Palicsi-tavon rendezik meg az 55. Vajdasági Nemzetközi Nyílt Evezős-bajnokságot, amelyen 400 legénység több mint 400 evezőse vesz részt 26 szerbiai, horvátországi, magyarországi és bolgár evezősklubból. A Vajdaság Open keretében megrendezik az egyetemisták nyolcevezőseinek a versenyét, amely egyúttal bevezetője az ugyancsak a Palicsi-tavon két hét múlva megrendezésre kerülő Egyetemi Európa-bajnokságnak. ...


A német IB küldöttsége Szabadkán

2017.06.27.

Ilija Đukanović és Nataša Aleksić, a Városi Tanács szociális-védelemért és oktatásért felelős tagja, valamint Nenad Kozomora, a Kolevka Gyermekotthon igazgatója ma találkozott a frankfurti (Németország) Internationaler Bund (IB) nonprofit szervezet küldöttségével, amely kétnapos látogatásra érkezett városunkba. ...


Átadták a Dr. Bodrogvári Ferenc-díjakat

2017.06.22.

A Városháza Dísztermében ma este átadták a Dr. Bodrogvári Ferenc-díjakat. A címeket és elismeréseket odaítélő bizottság javaslatára Szabadka Város Képviselő-testülete az április 27-én megtartott 9. ülésén úgy döntött, hogy a 2016. évben felmutatott kiemelkedő munkásságért és elért eredményekért Dr. Bodrogvári Ferenc-díjban részesíti Igor Halasević építésztechnikust, valamint Kozma Laura és Pesti Emese képzőművészeket. A Dr. Bodrogvári Ferenc-díjjal járó oklevelet és plakettet Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke, Bunford Tivadar nyújtotta át. Az elismerések átadásánál jelen volt Horvát Tímea alpolgármester is. ...


Szabadka Város és az újvidéki Gazdasági és Igazságügyi Jogi Kar együttműködése

2017.06.21.

Ma a Városházán szándéknyilatkozatot írtak alá Szabadka Város és az újvidéki Gazdasági és Igazságügyi Jogi Kar közötti együttműködésről. Az együttműködési szándéknyilatkozatot Bogdan Laban, Szabadka polgármestere és prof. dr. Marko Carić, a Gazdasági és igazságügyi Kar dékánja írta alá. ...


Megemlékezés a szabadkai zsidók deportálásának 73. évfordulójáról

2017.06.16.

Az egykori gettó helyén, a Papp Pál utcában a zsidó áldozatoknak emelt emlékmű megkoszorúzásával és a Városháza Dísztermében megtartott gyászüléssel emlékeztek meg a szabadkai zsidók deportálásának 73- évfordulójáról, amikor tranzit-táborokba szállították őket, onnan pedig Auschwitzba és Európa több más náci haláltáborába. A szabadkai önkormányzat nevében Horvát Tímea alpolgármester és Veljko Vojnić, a Városi Képviselő-testület elnökhelyettese koszorúzott. ...


A Szerb Köztársaság Kormánya pénzt biztosított a Sportcsarnok klimatizálására is

2017.06.09.

-Szabaka Város folytatja a jó együttműködést a szerb Kormánnyal. Ezúttal a sportinfrastruktúrába való beruházásról van szó. A Szerb Köztársaság Kormánya 20 millió dinárt hagyott jóvá a Sportcsarnok új légkezelő rendszerének a kiépítésére. A pénzt már át is utalták a város költségvetésébe és megkezdjük a kivitelező megválasztásának jogi eljárását. Arra számítunk, hogy a munkálatokat még ebben az építési idényben befejezik. Ezáltal megteremtjük az előfeltételeket, hogy városként európai és világszintű sportesemények házigazdái legyünk – nyilatkozta Bogdan Laban szabadkai polgármester ma a Városháza Média Központjában megtartott sajtótájékoztatón. ...


Palicson tudományos nemzetközi tanácskozás kezdődött Igazságügy és a sajtó címmel

2017.06.08.

A palicsi Öko Központban ma megkezdődött a 29. nemzetközi tudományos tanácskozás Igazságügy és a sajtó címmel, amelyet a Kriminológiai és Szociológiai Kutatóintézet szervez a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudomány- és Technológiai Fejlesztés-ügyi Minisztériumával és az EBESZ szerbiai missziójával együttműködve. A kétnapos tudományos tanácskozás megnyitóján jelen volt Bogdan Laban, Szabadka polgármestere és Pásztor István, Vajdaság AT Képviselőházának elnöke. ...


Megnyílt az Ametek üzleti kampusza

2017.06.07.

Aleksandar Vučić, a Szerb Köztársaság elnöke ma Szabadkán a kisbajmoki Ipari Övezetben megnyitotta az Ametek gyár kampuszát. A 10.000 négyzetméteres új iroda- és termelőcsarnok megnyitóján jelen volt Kyle Scott, az USA szerbiai nagykövete, Goran Knežević gazdasági miniszter, Igor Mirović, a tartományi Kormány elnöke, Pásztor István, Vajdaság AT Képviselőházának elnöke, Bogdan Laban, Szabadka polgármestere, Timothy Jones, az Ametek EMG elnöke, Slobodan Anić, a szerbiai Ametek igazgatója és Dragan Nagulić, a gyár igazgatója. ...


Megünnepelték a rendőrség napját

2017.06.05.

A szabadkai Rendőri Igazgatóságon ma megünnepelték a Szerb Köztársaság Belügyminisztériumának (BM), a rendőrségnek és a Belügyminisztérium védszentjének – a Szentháromságnak a napját. Szerbia Belügyminisztériuma annak emlékére kiáltotta ki a BM és a rendőrség napjává ezt a napot, hogy 1862-ben a szerb csendőrség június 15-én, Szentháromság napján döntő szerepet játszott a belgrádi Čukur-csobogónál kitört összetűzésekben, illetve az elkövetkező két napban, amikor a törökök bombázták Belgrádot. ...


Bezárult a 11. Nemzetközi és Regionális Vásár, a SuSajam 2017

2017.06.03.

A vásári díjak és elismerések átadásával véget ért a SuSajam 2017, a 11. Nemzetközi és Regionális Vásár. A zsűri döntése alapján a legszebb standért járó első díjat Kishegyes Község kapta, a két második díjat pedig a szabadkai Kujundžić Kisipari Műhely és Nagybecskerek Város Turisztikai Szervezete. Két harmadik díjat ítéltek oda, egyet a Magyar Nemzeti Kereskedőháznak, a másikat pedig a kolubarai és mačvai közigazgatási körzet Regionális Gazdasági Kamarájának. ...


Megnyílt a 11. Nemzetközi és Regionális Vásár, a SuSajam 2017

2017.06.01.

A Sportcsarnokban ma megnyílt a 11. Nemzetközi és Regionális Vásár, a Susajam 2017, amelyen szombatig, június 3-ig mintegy 1.400 négyzetméteren több mint 50 standon közel 200 kiállító mutatkozik be hét országból. Ezek Svédország, Magyarország, a boszniai Szerb Köztársaság, Montenegró, Horvátország, Románia és Szerbia. Az idei vásár partnervárosa a svédországi Sandviken, amellyel Szabadka Városa együttesen vesz részt annak a hároméves programnak a megvalósításában, amelyet a vállalkozásfejlesztés, a demokratikus kapacitások, valamint a nők politikai döntéshozatalban való részvételének az erősítése céljából hagyott jóvá a Svéd Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Ügynökség. ...


Fogadás a svéd nagykövet tiszteletére

2017.06.01.

Bogdan Laban, szabadkai polgármester és munkatársai, valamint Dragi Vučković, az Észak-bácskai Közigazgatási Körzet vezetője ma a Városházán találkozott Jan Lundinnal, a Svéd Királyság szerbiai nagykövetével. A találkozón jelen volt Sandviken svéd város küldöttsége is, amellyel Szabadka Városa 2014. június 6-án szándéknyilatkozatot írt alá olyan projektekben való együttes fellépésről, amelyek célja a vállalkozások fejlesztése a tudás és a tapasztalatok átadásával, s amelyek az Európai Unió által finanszírozott programok megvalósítására irányulnának. ...


Mentőautó és felszerelés az Egészségháznak

2017.05.23.

Hans-Ulrich Pfaffmann, a bajorországi Arbeiter-Samariter-Bund Igazgatóbizottságának elnöke, a bajor tartományi parlament tagja ma a Fejlesztési és Együttműködési Kezdeményezés /IDC/ elnevezésű civil szervezetnek  mentőautót és felszerelést adott át a szabadkai Eugen Kumičić utcai, újonnan megépült rendelő szükségleteire. Az eseményen jelen volt Zagorka Panić, Szabadka Város menedzsere és dr. Mila Dujmić Bogdanović, az Egészségház igazgatónője. Az IDC nevében az adományt Miodrag Nedeljković ügyvezető igazgató vette át. ...


14. alkalommal rendezték meg a Múzeumok Éjszakáját

2017.05.20.

A Lifka Sándor Art Moziban A szín, mint mozgatórugó címmel Đuro Maravić festőművész akvarelljeiből rendezett kiállítás megnyitójával vette kezdetét a legtömegesebb művelődési rendezvény, a 14. Múzeumok Éjszakája, amelyet a Nagy és kis forradalmak címmel tartottak meg 28 szabadkai és tavankúti művelődési intézmény, szervezet és vendéglátóhely részvételével. ...


Ifjúsági Dalfesztivál a belgrádi Phobos együttes jegyében

2017.05.20.

A belgrádi Phobos együttes győzött a 36. Ifjúsági Dalfesztiválon, amelyet Szabadkán, a Bunjevačko kolo HMK-ban tartottak meg. A győztesek jutalma 20 órás felvételezési idő a szabadkai Stúdió 11-ben, a bácsújfalusi Selfest-en és a nikšići Bedem fesztiválon való részvétel és Szlancsik Árpád szabadkai művész alkotása. ...


Új autóbuszok a polgárok jobb utaztatásáért

2017.05.19.

Aleksandar Aleksić, a Subotica-trans Közúti Utasszállító Vállalat igazgatója és Aleksandar Vićentić, a belgrádi (zimonyi) Ikarbus Rt. igazgatója ma Belgrádban szerződést írt alá három új autóbusz vásárlásáról, egy szóló városi, egy csuklós busz és egy busz beszerzéséről a városközi-peremvárosi közlekedés céljaira. A beruházás teljes értéke 72.949.000 dinár, amiből Szabadka Városa 23.750.000 dinárt biztosított. Az autóbuszokat a legforgalmasabb városi és peremvárosi járatokon állítják forgalomba, illetve a dolgozók szállítására a kisbajmoki Ipari Övezetbe. ...


A belgrádi Bányászati és Földtani Kar hallgatóinak látogatása Szabadkán

2017.05.19.

Szabadka városa a Palics Ludas KV és a Vízművek és Csatornázási KKV és a Regionális Hulladéklerakó együttműködésével megszervezte, hogy a belgrádi Bányászati és Földtani Kar hallgatói és tanárai ellátogassanak a szabadkai régió Regionális Hulladékkezelő Központjába és a szennyvíztisztító berendezéshez. ...


Szabadkai látogatáson az EBESZ szerbiai missziójának nagykövete

2017.05.18.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere ma a Városházán találkozott Andrea Orizióval, az EBSZ szerbiai missziójának a vezetőjével. Több időszerű témáról cseréltek véleményt, valamint arról, miként lehetne előmozdítani Szabadka Város és az EBESZ missziója közötti együttműködést, mivel a szerbiai megbízatás a reformok támogatására és az ország modernizációjához való segítségnyújtásra terjed ki. ...


Szabadkai küldöttség látogatott Sandvikenbe

2017.05.17.

Szabadka Város küldöttsége Bogdan Laban polgármesterrel az élén a  múlt hét végén ellátogatott a svédországi Sandvikenbe. A látogatásra a két önkormányzat hároméves projektjével és Szabadka, valamint Sandviken együttműködési szándéknyilatkozatával összhangban került sor. ...


Szabadkára látogatott Kyle Scott, az USA nagykövete

2017.05.12.

Városunkban tett látogatása során Kyle Scott, az Amerikai Egyesült Államok belgrádi nagykövete munkatársaival együtt ma a városházán megbeszéléseket folytatott Bunford Tivadarral, a Városi Képviselő-testület elnökével, Zagorka Panić városi menedzserrel, Ilija Đukanovićtyal, a Városi Tanács tagjával és Ladóczki Gyulával, a Városi Képviselő-testület titkárával. A szívélyes hangulatú megbeszélést követően Scott nagykövet megtekintette a Városháza földszintjén az Ügyfélszolgálati Központot, meglátogatta a Helyi Gazdaságfejlesztési Titkárságot, a Vöröskereszt Népkonyháját, majd pedig a Mentőszolgálatot, ahol dr. Mila Dujmić Bogdanovićnak, az Egészségház igazgatójának adományt adott át – két mobil EKG készüléket az Egészségház keretében működő Mentőszolgálat szükségleteire. ...


Búcsúlátogatáson Vlagyimir Csusev fehérorosz nagykövet

2017.05.10.

Veljko Vojnić, a Városi Képviselő-testület alelnöke, Zagorka Panić, Szabadka Város menedzsere és Jasmina Stevanović, a Társadalmi-tevékenységügyi Titkárság titkára ma a Városházán fogadta Vlagyimir Csusevet, Fehéroroszország belgrádi nagykövetét. Őexcellenciája tizedik hivatalos, egyben búcsúlátogatására azért került sor városunkban, hogy átadja az EmArt Képzőművészeti Műhely tagjainak azokat a jutalmakat és elismerő okleveleket, amelyeket a Fehéroroszország Oktatásügyi Minisztériuma Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Művészeti Központja által A világ gyermekei barátok címmel 5. alkalommal kiírt nemzetközi gyermek- és ifjúsági képzőművészeti pályázaton érdemeltek ki. Veljko Vojnić Bogdan Laban polgármester  és a szabadkai önkormányzat nevében Csusev nagykövetnek köszönőlevelet nyújtott át a sokéves eredményes együttműködésért. ...


A fasizmus feletti győzelem napja

2017.05.09.

A fasizmus feletti győzelem napja, május 9-e alkalmából megkoszorúzták a fasizmus áldozatainak emlékművét a Fasizmus áldozatainak terén, valamint az elesett vöröskatonák emlékművét a sétaerdei pravoszláv temetőben. Szabadka polgárai, a helyi önkormányzat és Szabadka Város Harcos Szövetsége nevében a Fasizmus áldozatainak emlékművénél a Bogdan Laban polgármester vezette küldöttség koszorúzott, a Szerb Köztársaság Kormánya és az Észak-bácskai Közigazgatási Körzet küldöttsége élén pedig Dragi Vučković körzetvezető helyezett el koszorút. ...


Megünnepelték Európa napját

2017.05.09.

A város központi terén hagyományosan megünnepelték Európa napját a Helyi Demokrácia-központ szervezésében, együttműködve Szabadka Várossal, Szabadka Város Ifjúsági Irodájával és a Piazza Italia Kulturális Központtal. ...


A Susajam 2017 Nemzetközi és Regionális Vásár beharangozása

2017.05.08.

A Susajam 2017 Nemzetközi és Regionális Vásárt június 1-je és 3-a között rendezik meg a szabadkai Sportcsarnokban. Szabadka egymást követő 11. alkalommal teszi lehetővé a szerbiai és a régió országai üzletembereinek a találkozóját, az új üzleti kapcsolatok kialakítását, az ötletek, a tapasztalatok és a jó szándék cseréjét. A Vásár vezértémája a turizmus lesz. Bemutatásra kerül Szabadka és természetesen a síkságunk gyöngyszemének tartott Palics teljes turisztikai potenciálja – mondta a Városháza Média Központjában megtartott sajtótájékoztatón Srđan Samardžić, a Városi Tanács turizmusért, beruházásokért és nemzetközi együttműködésért felelős tagja. ...


Megnyílt az Optimist hajóosztály délkelet-európai nyílt bajnoksága

2017.05.05.

Palicson május 5-e és 7-e között rendezik meg az Optimist hajóosztály 11. nyílt bajnokságát, amelyen a 15 évesnél fiatalabb versenyzők indulhatnak. Az Optimist hajóosztály délkelet-európai nyílt vitorlás-bajnokságát (SEEOOC - South East Europe Open Optimist Cup), amely az előző tíz évben három kontinens, Európa, Ázsia és Afrika legfiatalabb vitorlásait gyűjtötte egybe, ma ünnepélyes keretek között nyitotta meg Horvát Tímea, Szabadka alpolgármestere. ...


Majális Palicson

2017.05.01.

A palicsi majálist már 34. alkalommal rendezik meg. A május elsejei ünnepség, a munka ünnepe idén négy napig tart, április 29-től május 2-ig A majális szervezői arra számítanak, hogy az egyik legismertebb szerbiai turisztikai célállomást a majális idején mintegy 30.000 látogató keresi fel az országból, illetve a térségből. ...


Szabadkára látogatott Irinej pátriárka

2017.04.28.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere ma hivatalában, a Városházán találkozott Őszentsége Irinej szerb pátriárkával. A találkozón jelen volt dr. Slobodan Puškar, a szabadkai Közkórház megbízott igazgatója. ...


Megtartották a Városi Képviselő-testület 9. ülését

2017.04.27.

A szabadkai Városi Képviselő-testület 9-én ülésén rendeletet hoztak a mišićevói üzemi övezet részletes szabályozási tervének kidolgozásáról, rendeletet hoztak Szabadkán, a Sándor HK területén levő városi hulladéktelep szanálására és rekultivációjára, valamint a hulladékkezelési rendszert kiszolgáló üzem létesítésére vonatkozó részletes szabályozási tervmódosítás meghozataláról, és ugyancsak rendeletet alkottak az Edvin Zdovc utcáról északkeletre eső Zorka üzemi terület egy része részletes szabályozási tervének a meghozataláról. A tanácsnokok rendeletet hoztak a Dr. Bodrogvári Ferenc-díj adományozásáról és ugyancsak rendeletet hoztak a Szabadka Város és Banja Luka közötti együttműködés létrehozásáról. ...


A városnapi rendezvények programja gazdagabb lesz a szabadkai félmaratonnal

2017.04.20.

A város napjának megünneplése keretében Szabadkán 2017. szeptember 2-án megrendezik az első szabadkai félmaratont – jelentették be a Városháza Média Központjában megtartott sajtótájékoztatón. A városunk számára fontos – nemzetközi jellegű – sportesemény szervezője a helyi Horizont Sportegyesület, társszervezője pedig a szabadkai önkormányzat. ...


Az alpolgármester húsvéti köszöntője

2017.04.14.

Szabadka Város Önkormányzata, Bodgan Laban polgármester és a saját nevemben városunk minden pravoszláv és katolikus hitű lakójának őszinte szívvel kívánom, hogy a húsvétot, a kereszténység e legjelentősebb ünnepét  békében, jó egészségben és boldogságban töltsék, szeretteik és barátaik körében. ...


A Városi Képviselő-testület elnökének húsvéti köszöntője

2017.04.14.

Krisztus feltámadásának ünnepén kívánok teljes szívemből kellemes húsvéti ünnepeket, sok egészséget és erőt Szabadka minden lakosának. ...


Tarka színekben a Szabadság tér és a húsvéti tojás

2017.04.13.

A küszöbönálló húsvéti ünnepek alkalmából ma a Szabadság téren Szabadka Város szervezésében megtartották a Húsvét küszöbén – színes képzelet elnevezésű rendezvényt. Az eseményen részt vehetett minden gyermek, aki szerette volna színessé tenni Szabadka főterét és azt a nagy, hungarocellből készült tojást, amelyet a Masterplast cég ajándékozott ebből az alkalomból. ...


A Zsinagóga munkálatai a tervezett ütemben folynak

2017.04.07.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere, Pásztor István, Vajdaság AT Képviselőházának elnöke és Szabados Róbert, a szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke ma megtekintették a Zsinagóga belső terének szanálási, felújítási és restaurálási munkálatait. A projekt megvalósítására a magyar Kormány 2,1 millió eurót biztosított. ...


Nagy érdeklődés a Foglalkoztatási Vásár iránt

2017.04.07.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szabadkai kirendeltségének szervezésében a Galleria Hotel átriumában megtartották a 22. Foglalkoztatási Vásárt. A vásáron 43 munkáltató jelent meg, akik összesen több mint 600 dolgozó felvételben voltak érdekeltek, és sok volt a munkanélküli érdeklődő illetve azok, akik jobb állást szeretnének. ...


Felújították a Gerontológiai Központ VI. emeletét

2017.04.07.

Vladimir Ilić és dr. Nenad Ivanišević, a Munka-, Foglalkoztatás-, Harcos- és Szociális-ügyi Minisztérium két államtitkára ma megnyitotta a Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújított VI. emeletét. A minisztérium a munkálatokra 15,5 millió dinárt biztosított, míg a helyiségek felszerelésére a tartományi Kormány biztosított 3,4 millió dinárt. ...


Megtartották a 2017. évi vajdasági mezőgazdasági fórumot

2017.04.05.

A Városházán megtartották a Vajdasági agrár és élelmiszer-ipari konferencia 2017 elnevezésű rendezvényt, hogy minél több szerbiai és magyarországi mezőgazdasági, élelmiszer-ipari és feldolgozóipari cég vehesse fel egymással a kapcsolatot, illetve hogy ötleteket, terveket, tapasztalatokat cseréljen. A mai konferencián jelen volt Pásztor István, Vajdaság AT Képviselőházának elnöke, Bogdan Laban, Szabadka polgármestere, dr. Babity János, Magyarország szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja és Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója. ...


Megtartották az első montenegrói estet

2017.03.31.

A Spartak Étteremben ma megtartották az első montenegrói estet, amelyet a montenegróiak szabadkai egyesülete szervezett. Az egyesület célja a montenegrói nemzeti közösség identitásának és nyelvi kultúrájának a megőrzése, valamint a teljes nemzeti egyenrangúság megvalósítása Szabadka Város területén. ...


Palicson ünnepélyesen felavatták a felújított sportpályákat

2017.03.30.

Palicson ma ünnepélyesen felavatták a felújított sportpályákat – a szabadtéri kondipályát és a felújított kosárlabdapályát. A felújítást az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) valósította meg a japán kormány által finanszírozott A községek vitalitásának a fejlesztése a migránsválság túlhaladásában elnevezésű projekt keretében. A projekt célja kielégíteni a helyi önkormányzatoknak a migránsok megnövekedett száma által kiváltott szükségleteit, támogatni a szociális kohézió és a közösségek stabilitásának a megőrzését. ...


Angio-termet kap a Közkórház

2017.03.30.

Dr. Zoran Gojković tartományi egészségügyi titkár, Pásztor István, Vajdaság AT Képviselőházának elnöke, Bogdan Laban, Szabadka polgármestere és dr. Slobodan Puškar, a Közkórház megbízott igazgatója ma megtekintették a júniusig elkészülő angio-terem helyiségeit, valamint az új tüdőosztályt, amely az év végére fogadja az első betegeket. ...


Felújították a Zágráb utcát

2017.03.30.

Predrag Radivojević, az Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat igazgatója, Sánta Csaba, a Vízművek és Csatornázási KKV beruházási és fejlesztési igazgatója és Vukoslav Vukoslavović, a Vojput Társaság építési igazgatója ma bejárták a Zágráb utcát, amelyben felújították az útburkolatot, kijavították, illetve kicserélték a lefolyókat és lefolyórácsokat, valamint teljesen felújítottak két vízvezeték-elágazást és -szerelőaknát. A 330 méteres szakaszon a munkálatokat a Szerbia Utai Közvállalat finanszírozta mintegy 6 millió dináros ráfordítással. ...


A Városi Stadionban végre felragyogtak a reflektorok

2017.03.29.

- A Városi Stadion reflektor-világításának projektje nyolc évvel ezelőtt kezdődött, mi nyolc hónap alatt befejeztük. A beruházás nem volt csekély, az építési és villanyszerelési munkálatok több mint 50 millió dinárba kerültek. Ma nagy elégedettséggel mondhatjuk, hogy Szabadkán is végre megteremtődtek a feltételek esti mérkőzések megrendezéséhez – emelte ki Bogdan Laban, Szabadka város polgármestere, miután ünnepélyesen átadta rendeltetésének a reflektor-világítást. Az eseményen jelen voltak sportmunkások, a szabadkai köz-, és kommunális közvállalatok igazgatói, a sajtó és az önkormányzat képviselői. ...


Folytatódott Palics infrastrukturális fejlesztése

2017.03.29.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere és Nebojša Daraboš, a Palics Park Kft. igazgatója ma bejárta a felújított járdákat Palicson a Hegedűs József utcában és a Spliti fasoron, valamint a homokos strandnál az újonnan megépített Palics-parti gyalogösvényt. A projekt megvalósítására a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium összesen 9.564.558 dinárt biztosított. ...


Eszközök a nemzeti kisebbségek hivatalos nyelv- és íráshasználatára

2017.03.28.

Nyilas Mihály, a tartományi Kormány alelnöke, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár Vajdaság AT Képviselőházának Nagytermében aláírta a szerződéseket eszközök odaítéléséről a Vajdaság területén működő szervek, szervezetek, intézmények és intézetek bizonyos tevékenységére a 2017. évben, amelyek munkájában hivatalos használatban van a nemzeti kisebbségek, nemzeti közösségek myelve és írása.  Szabadka Város nevében az összesen 2,5 millió dinárról szóló szerződéseket Marijana Cupać, a polgármester kommunális tevékenységekért és közvállalatokért felelős tanácsosa írta alá. ...


Bemutatták a Nyílt Kormányzati Együttműködés akciótervét

2017.03.27.

A Városháza Kék termében bemutatták azt az akciótervet, amely a Szerb Köztársaságban a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership- OGP) megteremtésére vonatkozó kezdeményezés 2016. és 2017. évi megvalósítására irányul, s amely a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés fokozását célozza. A prezentációt a Polgári Kezdeményezések Ágazati Központja (TECSO) szervezte a szabadkai Helyi Demokrácia Központtal együttműködve, a jelenlevők között pedig ott voltak Szabadka Város, az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium, valamint a civil szervezetek képviselői. ...


Megnyílt a forgalom számára a Szabadka déli csomópont

2017.03.23.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere, Pásztor István, a vajdasági Képviselőház elnöke és Kern Imre, az építési, közlekedési és infrastrukturális minisztérium államtitkára ma átadták a forgalomnak az Y-leágazás első szakaszát a Szabadka déli autóúti csomóponttól a Békovai úti körforgalom közti szakaszát. Az elvégzett munkálatok értéke 124 millió dinár. ...


Vladan Vukosavljević kulturális miniszter Szabadkán

2017.03.23.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere munkatársaival ma a Városházán találkozott Vladan Vukosavljević a szerb Kormány kulturális és tájékoztatási miniszterével.  A megbeszélésen több, a városunk számára fontos kulturális kérdésről cseréltek véleményt, többek között a Népszínház épülete bővítési, felújítási és átalakítási munkálatainak a folytatásáról, a szabadkai önkormányzatnak a régóta megkezdett és sajnos még mindmáig befejezetlen beruházás iránti elkötelezettségéről, illetve a szerb Kormány és az illetékes minisztérium eltökéltségéről, hogy néhány éven belül befejezze ezt a projektet. ...


A Vegyészeti-technológiai Iskola napja

2017.03.23.

A Vegyészeti-technológiai Iskola díszüléssel emlékezett meg az iskola napjáról és az iskolaépület fennállásának 120. évfordulójáról. A középiskolások Diákotthonában megtartott ünnepségen jelen volt Jasmina Stevanović, a Társadalmi-tevékenységügyi Titkárság titkára, Nataša Aleksić, a Városi Tanács oktatásért felelős tagja, Miloš Blagojević, az oktatási, tudományügyi és technológia-fejlesztési miniszter különleges tanácsadója, Borislav Staničkov, a Nyugat-bácskai és Észak-bácskai Közigazgatási Körzetek tankerületének vezetője, továbbá a horvátországi, magyarországi és hazai testvériskolák számos tanulója és tanára. ...


A víz világnapján mutatták be az Aset menadžment című könyvet

2017.03.22.

A víz világnapja alkalmából a Városháza Média Központjában bemutatták a zombori Dušan Lukić Aset menadžment című könyvét. A könyvbemutatón, amelyet a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat szervezett, jelen voltak Szabadka Város, a szabadkai köz- és kommunális közvállalatok, a város és tágabb környezetünk számos szervezetének és intézményének a képviselői. ...


Befejeződtek a Kumičić utcai 1. számú rendelő új szárnya építésének a munkálatai

2017.03.20.

Az Arbeiter Samariter Bund (ASB) szervezet küldöttsége ma városunkba látogatott. Bogdan Laban polgármesterrel, dr. Mila Dujmić Bogdanovićtyal, a Szabadkai Egészségház igazgatójával és Milimir Vujadinović köztársasági képviselővel ellátogatott a Kumičić utcai 1-es számú Egészségház újonnan felépített részlegébe, amely nem messze található a városi autóbusz-állomástól. ...


Szabadkán ellenőrzés alatt a migránsválság

2017.03.20.

A Városházán panelvitát rendeztek A migránsválság hatása a helyi biztonságra címmel, amelyet a közpolitikák belgrádi kutatóközpontja szervezett Szabadka Város Ifjúsági Irodájával együtt. A vitában részt vettek a városunkban élő népképviselők, a helyi önkormányzat, a rendőrség, a helyi biztonsággal foglalkozó bizottság, a Szociális Munkaközpont, valamint a migránsokkal foglalkozó szabadkai civil szervezetek és intézmények képviselői. ...


Bemutatták az új sporttörvényt

2017.03.17.

Predrag Peruničić, az ifjúsági és Sportminisztérium államtitkára ma Szabadkára látogatott. Nemanja Simovićnak, a Városi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagjának, valamint Goran Marinkovićnak, a Szabadkai Sportszövetség titkárának a társaságában a városban tevékenykedő sportszervezetek és egyesületek képviselőivel beszélgetett a sportról szóló új törvény alkalmazásáról. ...


Megtartották a vajdasági tehetségek napját

2017.03.17.

A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács a Városházán ötödik alkalommal rendezte meg a tehetséges tanulók napját, azzal a céllal, hogy díjazzák azokat az általános és középiskolai tanulókat, valamint a felsőoktatási intézmények hallgatóit, akik már eddig is kimagasló eredményeket értek el a különböző társadalom- és természettudományi versenyeken, a sport, a képző- és zeneművészet terén. Az ünnepségen, amelyen több kategóriában nyújtották át az elismeréseket, jelen volt Horvát Tímea, Szabadka alpolgármestere is. ...


„Ruhát mindenkinek" elnevezésű közös jótékonysági akció

2017.03.17.

Nataša Aleksić, a Szabadkai Városi Tanács oktatási ügyekkel megbízott tagja, Ilija Đukanović, a városi tanács szociális és egészségügyi kérdésekkel megbízott tagja, valamint az Ana és Vlade Divac Alapítvány, és az Integrációs és Tolerancia Jótékonysági Központ (HCIT) képviselői, az Inditex cég támogatásával ruha- és lábbeli-csomagokkal örvendeztették meg a Kolevka gyermekotthon kis lakóit, és a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola tanulóit. ...


Fogadás az indonéz nagykövetség küldöttségének tiszteletére

2017.03.15.

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere munkatársaival ma a Városházán találkozott Indonézia belgrádi nagykövetségének a küldöttségével, amelyet Harry Richard James Kandou nagykövet vezetett, valamint a szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara (KGK) küldöttségével. A megbeszélésen Indonézia és városunk gazdasági, kereskedelmi, kulturális és sportbeli együttműködési lehetőségeiről volt szó. ...


Labdák a Körzeti Labdarúgó Szövetség klubjainak

2017.03.13.

A Városházán ma futball-labdákat adtak át a szabadkai Körzeti Labdarúgó Szövetséghez (KLSZ) tartozó kluboknak. Az eseményen jelen volt Bogdan Laban, Szabadka polgármestere és Nemanja Simović, a Városi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja is. Összesen 174 Select típusú labdát adtak át a Vajdasági Labdarúgó Szövetség (VLSZ) által biztosított eszközökből. A 62 körzeti rangú klub képviselői Nemanja Simovićtól, a VLSZ elnökétől és Nenad Nikolićtól, a VLSZ alelnökétől és a szabadkai KLSZ elnökétől vették át a futball-labdákat. ...


Együttműködési megállapodás Szabadka és Shaoxing között

2017.03.09.

A Városháza Kék termében együttműködési megállapodást írtak alá Szabadka Város és Shaoxing között. Ez az ötmillió lakosú város a Kínai Népköztársaság keleti tengerpartján található Zheijang tartományhoz tartozik. Ezt megelőzően 2014. október 27-én Szándéknyilatkozatot írtak alá Szabadka és Shaoxing baráti együttműlödésének fejlesztéséről, az együttműködési megállapodást pedig Bogdan Laban, Szabadka polgármestere és Xu Mingguang, Shaoxing polgármester-helyettese írta alá. ...


Szerződés-aláírás az építési telek elidegenítéséről

2017.03.08.

A Városházán aláírták a szerződést egy 1,8 ha területű építési telek elidegenítéséről a kisbajmoki Ipari Övezetbe. A szerződést Szabadka Város nevében Bogdan Laban polgármester, a 4 Cam cég újvidéki részlege nevében pedig annak törvényes képviselője, az olaszországi Caminada vállalat tulajdonosa, Aldo Alessio Caminada írta alá. A szerződést a polgármesternek a nyilvános licitációt követően a Szabadka Város köztulajdonában levő építési telek elidegenítéséről hozott határozata alapján írták alá. A telek szerződésben foglalt adásvételi ára 23.347.869 dinár. ...


Felújították a Szociális Munkaközpontot

2017.03.08.

Március 8-a, a nemzetközi nőnap alkalmából ma átadták rendeltetésének a Szociális Munkaközpont felújított épületét. A felújítás felölelte az asztalos- és lakatosi munkálatokat, a Munkaközpont dolgozói irodáinak a felszerelését, valamint külön helyiségeket a családi erőszak áldozatául esett nőkkel való foglalkozáshoz. Az elvégzett munka értéke 70.000 dollár. A munkálatokat Az önkormányzatok kapacitásainak a növelése a migránsválságra való reagálásuk érdekében elnevezésű projekt részeként valósult meg, amelyet az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) finanszírozott, a beruházást pedig az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) valósította meg, együttműködve az Államigazgatási Minisztériummal és a Menekült- és Migrációügyi Biztossággal. ...


Új termelőrészleg nyílt a Continentalban

2017.03.07.

Aleksandar Vučić szerb kormányfő, Bogdan Laban, szabadkai polgármester és Živko Topalović, a Contitech fluid Szerbia gyárigazgatója ma Szabadkán a kisbajmoki Ipari Övezetben megnyitották a Continental cég új autóalkatrész-gyártó üzemét, amelyben több mint 500 új munkást alkalmaznak.  Az ünnepségen jelen volt Igor Mirović, a tartományi Kormány elnöke, Pásztor István, Vajdaság AT Képviselőházának elnöke és Catrin Meike Czyganowski, Németország belgrádi nagykövetségének gazdasági attaséja. ...


2019-ig elkészül az Y-elágazás

2017.03.07.

Zorana Mihajlović, a Szerb Köztársaság Kormányának alelnöke, építési, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési miniszter ma bejárta az Y-elágazáson, a Szabadka és a kelebiai határátkelő közötti kerülőúton folyó munkálatokat. A Vojput dolgozói jelenleg a békovai körforgalom rendezését, egy kilométernyi út aszfaltozását, valamint az autóúti Szabadka-déli közlekedési csomópont rendezését végzik. ...


Erősíteni az önkormányzatok kapacitásait a gazdasággal való együttműködésre

2017.03.07.

Az Önkormányzatok erősítése a mikro-, kis- és közepes vállalatok (MKKV) támogatása érdekében elnevezésű projekt keretében, amelyet együttesen valósítanak meg a Helyi Gazdaságfejlesztési Nemzeti Tömörülés (NALED) és a szerb Regionális Fejlesztési Ügynökség (RAS), Palicson március 9-ig három háromnapos műhelymunkát szerveznek, amelyen neves szerbiai és térségi előadók adják át tapasztalataikat a befektetések népszerűsítése, a befektetők bizalmának elnyerése, a magán- és a közszféra partnersége, a versenyképesség növelése terén. A projekt 20 szerbiai önkormányzatot ölel fel. ...


Megtartotta közgyűlését a DKMT Regionális Együttműködés

2017.03.02.

Ognjen Bjelić, tartományi fejlesztési, regionális együttműködési és önkormányzati titkár, valamint Horvát Tímea, Szabadka alpolgármestere részt vettek a Duna-Körös-Maros-Tisza Regionális Együttműködés (DKMT) Közgyűlésén, amelyet ma tartottak meg a magyarországi Mórahalmon. A DKMT Közgyűlését Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, a Duna Körös-Maros-Tisza Regionális Együttműködés elnöklője nyitotta meg. ...


A japán Kormány támogatja a szerbiai önkormányzatokat

2017.02.28.

Juichi Takahara, Japán belgrádi nagykövete és nyolc szerbiai önkormányzat képviselője ma a japán nagykövetségen szerződést írtak alá az alapvető lakossági igényeket kielégítő POPOS projektekről. Nyolc ilyen projekt megvalósítására a japán Kormány 435.433 eurót biztosít. Szabadka a japán Kormánytól 38.435 eurót kap az Egészségházhoz tartozó Nő- és Gyermekvédelmi Szolgálat két épülete tetőszerkezetének a cseréjére. Szabadka Város nevében a szerződést Bogdan Laban polgármester írta alá. ...


Megtartották a Városi Képviselő-testület 8. ülését

2017.02.27.

A Városi Képviselő-testület mai, 8. ülésén megvitatták mind az 55 napirendi pontot. Napirenden szerepelt 11 közvállalat és kommunális közvállalat alapszabálya, illetve 14 dolgozói közösség éves munkaterve, emellett pedig rendeletet hoztak a 2017. évi helyi foglalkoztatási akcióterv elfogadásáról és utcanév-változtatásról, továbbá határozatot hoztak a Szabadka város területére vonatkozó úthasználati díjról szóló döntés jóváhagyásáról. ...


A helyi intézmények együtt védik az LMBT személyek jogait

2017.02.27.

A város 13 mérvadó intézményének a képviselői ma az új Városháza épületében megállapodást írtak alá a helyi hálózat együttműködéséről a szabadkai LMBT személyek támogatása és hátrányos megkülönböztetésének a megelőzése céljából. Ez az első olyan okirat, amelyben a polgárok jogainak a védelmével megbízott helyi szervek kötelezettséget vállalnak a hálózatosodásra, a kisebbségi csoport helyzetének a figyelemmel kísérésére és az aktív reagálásra a hátrányos megkülönböztetés eseteiben. ...


Átadták a Vajdaság AT Nagyberuházási Igazgatóság eszközeinek odaítéléséről szóló szerződéseket

2017.02.23.

Igor Mirović, a tartományi Kormány elnöke és Nedeljko Kovačević, a Nagyberuházási Igazgatóság igazgatója ma Újvidéken 39 város, község és 11 egészségügyi intézmény képviselőjének nyújtotta át az összesen 1.404.436.320 dinár értékű szerződéseket, amelyek alapján térítésmentes támogatásban részesülnek a Vajdaság AT Nagyberuházások Igazgatósága pályázataira benyújtott projektek. A helyi és regionális gazdaságfejlesztésre odaítélt eszközökből Szabadka A palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – a Vigadó épülete felújításának folytatása és a Nagy Park rendezése és köztéri felszerelése a palicsi főterv keretében elnevezésű projektre 77.770.411,80 dinárt kapott. Szabadka Város nevében a szerződést Bogdan Laban polgármester írta alá. ...


Szabadka a 39. Nemzetközi Turisztikai Vásáron

2017.02.23.

Belgrádban ma megnyílt a 39. Nemzetközi Turisztikai Vásár, amelyen február 26-ig a kellemes időtöltés jegyében hat kiállítói csarnokban 56 ország – köztük Kína, Oroszország és India - több mint 1.100 kiállítója mutatkozik be. A vásár ünnepélyesen Aleksandar Vučić szerb kormányfő nyitotta meg. A turisztikai vásár partnere Montenegró. Ezen a jelentős seregszemlén bemutatkozik Szabadka Város Turisztikai Szervezete, valamint a Palics Park vállalat, amelyek közösen mutatják be ezt a turisztikai célállomást. ...


Jó válasz a migránsválságra

2017.02.21.

A szerb Népképviselőház Munka-, Szociális-ügyi, Társadalmi Felzárkóztatási és Szegénység-csökkentési Bizottsága 10., kétnapos ülésének a folytatásában a bizottság tagjai megvitatták a migránsválság hatását a szabadkai szociális-védelmi rendszerre, mivel ez a válsággal érintett térségek egyike. Az ülés folytatása előtt a bizottság tagjai megtekintették az épülő egészségházat, a Kolevka Gyermekotthont és a szabadkai migráns befogadóközpontot. ...


Közösen a fogyatékkal élők életminőségének a javításáért

2017.02.20.

Szabadkán ma megkezdte sorrendben 10., kétnapos ülését a szerb Népképviselőház Munka-, Szociális-ügyi, Társadalmi Felzárkóztatási és Szegénység-csökkentési Bizottsága. A bizottság tagjai megvitatták a fogyatékkal élők helyzetét, különös tekintettel a civil szervezetek tevékenységére és az általuk nyújtott szociális-védelmi szolgáltatásokra. ...


Megtartották a IV. likai prélót

2017.02.18.

A likaiak Lika nevű szabadkai egyesületének szervezésében a Spartak étteremben megtartották a hagyományos likai prélót, amelyen minden korosztályból több mint 300 vendég vett részt. A mai, sorrendben IV. prélót is a humanizmus jegyében tartották meg: a tombola bevételének egy részét az autistákat segítő szabadkai városi egyesületnek adományozzák. ...


Koszorúk és virágok a Hűségükért emlékművön

2017.02.16.

A Munka-, Foglalkoztatás-, Harcos- és Szociális-ügyi Minisztérium, a Szerb Kormány katonai emléktemetők és emlékhelyek megóvásával és a múlt fegyveres összetűzései résztvevőiről és áldozatairól való méltóságteljes megemlékezésével foglalkozó illetékes szerve ma Szabadkán koszorúzási és tiszteletadási ünnepséget szervezett a kilencvenes évek háborúi és a bombázások áldozatainak emelt Hűségükért emlékműnél. A szerb Kormány nevében Aleksandar Vulin, munka-, foglalkoztatás-, harcos- és szociális-ügyi miniszter, Szabadka Város nevében pedig Bogdan Laban polgármester koszorúzott. ...


Megtartották a Városi Képviselő-testület 1. rendkívüli ülését

2017.02.14.

A szabadkai Városi Képviselő-testület mai 1. rendkívüli ülésén megvitatták mind a három napirendi pontot: rendeletet hoztak a kommunális rendről szóló rendelet módosításáról, a községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról, valamint a hirdetésről Szabadka város területén. ...


Megajándékozták az idei év elsőszülött babáját

2017.02.13.

Bunford Tivadar, Szabadka város képviselő-testületének elnöke ma meglátogatta a városunkban idén elsőként világra jött Jana Galetint, aki január 1-én 8 óra 50 perckor született a Városi Kórház szülészetén. Bunford elnök Bogdan Laban polgármester, továbbá a saját nevében gratulált az év első szabadkai újszülöttje szüleinek: jó egészséget és sok boldogságot kívánt nekik, Jelena anyukának, a kis Jana édesanyjának pedig virágcsokrot és alkalmi ajándékokat nyújtott át. A polgármester Szabadka városa nevében 50.000 dinárt hagyott jóvá az idei év elsőszülött babájának, és ezt az összeget már át is utalták Jelena Galetin folyószámlájára. ...


Szabadka a legsikeresebb város az e-engedélyek kibocsátásában

2017.02.10.

Szabadka Város az elektronikus engedélyek kibocsátásában 2016-ban legsikeresebb városi közigazgatásként megkapta a helyi gazdaság fejlesztésével foglalkozó nemzeti tömörülés (NALED) által odaítélt különdíjat.  Az elismerést Bogdan Laban szabadkai polgármesternek nyújtották át a belgrádi Városi Képviselő-testületben A reformok eredményei és irányai 2016/2017-ben elnevezésű éves konferencián, amelyet tizedik alkalommal rendeztek meg. ...


A Szerb Atlétikai Szövetség Szabadkát megajándékozta a Városi Stadion futópályájának tervével

2017.02.09.

Bogdan laban, Szabadka polgármestere, Nemanja Simović, a Városi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja, valamint Zagorka Panić városi menedzser ma találkozott Vladimir Batezzel, tartományi sport- és ifjúságügyi titkárral, Slobodan Brankovićtyal, a Szerb Atlétikai Szövetség (SZASZ) főtitkárával és Slobodan Vojinovićtyal, a Spartacus Atlétikai Klub elnökével. A találkozó során megbeszélést folytattak az együttműködés fokozásáról, a Városi Stadion tartán futópályájának a megépítéséről, amelynek terve most készült el, valamint a város új sporttal kapcsolatos infrastruktúrájának a kiépítéséről. ...


Info-nap a horvátországi és bosznia-hercegovinai menekültek számára

2017.02.07.

Szabadka Város és a Szerb Köztársaság Menekült- és Migrációügyi Biztossága meghívja a horvátországi és bosznia-hercegovinai menekülteket, hogy vegyenek részt a 2017. február 9-én csütörtökön megrendezésre kerülő Info-napon, amelyet az új városháza épületében, a Lazar Nešić tér 1. szám alatt tartanak meg 12 órai kezdettel. Ebben az időpontban az érdekeltek megkapnak minden szükséges információt a közelmúltban kiírt két nyilvános pályázattal kapcsolatban, amelyek alapján építőanyag-csomagot juttatnak, illetve háztájival rendelkező falusi házak megvásárlását teszik lehetővé a segélyben részesülő menekültek számára, akik Szabadka Város területén élnek. ...


Megtartották a 2017. évi nagy fonót

2017.02.04.

A Bunjevačko kolo Horvát Művelődési Központ szervezésében ma este az Ivan Sarić Műszaki Iskola tornatermében megtartották a 2017. évi nagy fonót, a fonók szokásából kialakult rendezvényt, amelyet annak idején, amikor nem volt nagy munka a földeken, családi házaknál, tanyákon tartottak. Az ünnepség keretében hagyományosan megválasztották a legszebb fonódalt, valamint a legszebb fonólányt. Az első nagy fonót a Polgári Kaszinó szervezésében 1879. február 2-án tartották meg. ...


A bunyevácok megünnepelték a nagy préló napját

2017.02.02.

A bunyevác nemzeti kisebbség ma a Spartak Étteremben megünnepelte négy nemzeti ünnepének egyikét, a nagy préló napját. Az ünnepség keretében hagyományosan megválasztották a legszebb fonódalt, valamint a legszebb fonólányt. A rendezvényt a Bunyevác Nemzeti Tanács (BMN) szervezte. ...


Megünnepelték Szent Száva napját

2017.01.27.

A szabadkai általános és középiskolák is megünnepelték az iskolák védőszentjének, Szent Szávának a napját. Száva napjáról az oktatói-nevelői intézményekben munkával ünnepelve emlékeztek meg, a tanítás szünetelt, alkalmi műsorokat, díszüléseket rendezték és megtörték a Száva-napi ünnepi kalácsot. ...


kandidatura

Népszámlálás

Izbori za članove nacionalnih saveta

SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTIПОПИСУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023Média Központ és ProtokollLAP SpisakПаркингGradski savet roditeljaeZAHTEVIHelyi Adóügyi TitkárságSzabadka város fejlesztési tervePlan Razvoja AP VojvodinePanonreg

Digitális kultúra

024 ÜGYFÉLKAPCSOLATI KÖZPONT
Szolgálati közlemények
Lokalni ombu
SÚLYOS BETEG GYERMEKEK GYÓGYKEZELÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Művelődési intézmények
Oktatási intézmények
Helyi közösségek

Sportegyesületek

Informator
Közműdíjak támogatása
Okirat rendelés
Tájékoztató
Fejlesztési stratégia

Colour Coop

 

festivals("$this->lg"); ?>