Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
Reload
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
MZ Novi Žednik

Zapisnik sačinjen prilikom primopredaje inventara i akata u MZ Novi Žednik 29.08. 2011. godine

14.12.2011.

ZAPISNIK SAČINJEN PRILIKOM PRIMOPREDAJE
INVENTARA I AKATA U MESNOJ ZAJEDNICI
„NOVI ŽEDNIK"
29.08. 2011. GODINE

PRISUTNI: Predsednici prethodnog saziva Skupštine i Saveta MZ, Ubović Dragomir i Miodrag Batinić

Predsednik novog saziva Skupštine MZ, Duško Petrović, predsednik sadašnjeg saziva Saveta MZ, Slobodan Đurić, kao i članovi novog saziva Saveta MZ, Savić Anđelko, Ćoćkalo Stanko i Kovačević Radovan.

Primopredaji prisustvuje i sekretar MZ Nevenka Anđelić.

1. Pečat - Izvršena je primopredaja pečata i štambilja o čemu je sačinjen poseban zapisnik.

2. Akta - Predaju se sva akta vezana za poslovanje MZ „Novi Žednik" do dana primopredaje, a koja se nalaze u kancelariji MZ, kao i na prvom spratu zgrade MZ, gde se nalazi arhiva.

3. Inventar - Izvršeno je inventarisanje u zgradi MZ, pri čemu je konstatovano da je zatečeni inventar u skladu sa inventarskim listama zatečenim u MZ. Inventarisanje u Domu kulture nije vršeno od 2003. godine. U oktobru 2010. godine je formirana jedna Komisija koja je sačinila Zapisnik o zatečenom stanju u Domu kulture, a povod je bio izdavanje Doma u zakup Agenciji „Gladijator".

4. Finansijsko poslovanje MZ - Prema informaciji sekretara, MZ posluje preko četiri računa koja su otvorena u Upravi za trezor, pri Ministarstvu finansija.

Račun broj 840-553645-27 je račun za budžetska sredstva.

Račun broj 840-409647-80 je račun sopstvenih sredstava.

Račun broj 840-4176745-62 je račun za donacije.

Račun broj 840-4185745-28 je račun otvoren za isplatu zarade sekretaru MZ, iz razloga što su prva dva računa (budžetska i sopstvena sredstva) blokirana od 28. marta 2011. godine.

U trenutku blokiranja, na računu budžetskih sredstava se nalazilo 7.393,57 dinara, što su bila neisplaćena sredstva za putni trošak za mesec mart u iznosu od 2.160, 00 dinara i preneta, a neutrošena sredstva iz 2010. godine 5.233,57 dinara.

Na računu sopstvenih sredstava, se nalazilo 16.403,79 dinara, koji potiču od uplate zakupca frizerskog salona za struju i uplate od strane grada. Račun donacija nije blokiran i na njemu se nalazilo 784,00 dinara.

Razloge blokade, kao i ostale obaveze - dugovanja MZ, usmeno je pojasnio Dragomir Ubović, koji je izneo podatak da je MZ blokirana zbog neizmirenih obaveza prema Građevinskom preduzeću Javornik prema kome osnovni dug iznosi 1.160.909,09 dinara plus zakonske zatezne kamate i plus sudski troškovi u iznosu od 196.518,00 a na ime izgradnje tribina u dvorištu Osnovne škole. Sredstva su obećana Mesnoj zajednici od strane Direkcije za izgradnju grada. Dug prema preduzeću Građevinar je nastao zbog zahteva rukovodstva SD preporod da se dodatno urade tri kućice na terenu. Iznos je oko 294.041,82,00 dinara plus zakonske zatezne kamate i troškovi postupka 68.262,00 dinara. Takođe je informisao prisutne o dosadašnjim rezultatima na realizaciji započetih projekata, kao što su izgradnja kanalizacije, sanacija Doma kulture, gasifikacija, telefoni, osvetljenje, izgradnja hrama Sv. Trojice itd.

5. Socijalna zaštita - informacije o saradnji sa Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom, radu narodne kuhinje, dala je Nevenka Anđelić.

6. Poljoprivreda - odlukom gradske Uprave, sekretarima MZ je poveren posao registracije poljoprivrednih gazdinstava. MZ je realizovala projekat grada, vredan 289.100,00 dinara u saradnji sa udruženjem poljoprivrednika, a posebnu komisiju za pitanja poljoprivrede MZ nije imala.

7. Korisnici prostora u zgradi MZ - u zgradi MZ se nalaze, pored kancelarije Mesne zajednice, još i

 • kancelarija matičara, za čije korišćenje Grad Subotica mesečno plaća 5.000,00 dinara, na račun sopstvenih sredstava,
 • frizerski salon, za koji je utvrđena zakupnina u visini od 2.500,00 dinara, koja se ne plaća redovno ali je važno napomenuti da je taj zakupac u periodu od kada su blokirani računi Mesne zajednice uplatila 19.801,16 dinara na račun Telekoma za račune Mesne zajednice zbog kojeg isključivanja je i i isključen telefon i internet Mesnoj zajednici,
 • preduzeće za distribuciju gasa „Gastel" iz Beograda, od jula 2010. godine je zakupac sa ugovorenom zakupninom od 10.000,00 dinara mesečno, ali do sada nije ni jedna uplata izvršena u korist MZ,
 • preduzeće „Telefonija" iz Beograda je korisnik jedne prostorije za koju ne plaća zakup, a koristiće je dok traju radovi na gasovodu u ovom području,
 • prostor koji su nekada koristila izbegla i prognana lica je, odlukom Saveta MZ, dat na korišćenje Udruženju lovaca. To udruženje je izdavalo tu prostoriju za razna okupljanja. U ovom trenutku ključ od te prostorije se nalazi kod sekretara Mesne zajednice,
 • jedina preostala prostorija u prizemlju zgrade MZ se koristi za podelu hrane socijalno ugroženom stanovništvu - za rad Narodne kuhinje,
 • na prvom spratu se nalazi ogranak Gradske biblioteke, magacin sa opremom za civilnu zaštitu, i ormani sa arhivom Mesne zajednice,
 • na mansardi se nalazi Muzej o kom brine Udruženje dobrovoljaca.

U toku 2010. godine je potpisan ugovor sa preduzećem Gladijator o izdavanju Doma kulture.

8. Komunalna oblast i zaštita životne sredine - Mesna zajednica ima ugovor sa preduzećem „Komval" iz Čantavira kojim je regulisano održavanje javne higijene, kao i poslovi sahranjivanja i održavanja groblja. Inače, groblje je jedan od nerešenih problema Mesne zajednice zbog nedostatka prostora.

9. Obaveze Mesne zajednice (bez sudskih presuda):

 1. Elektrovojvodina:
 2. Mesna zajednica - kancelarija: 17.502,00 dinara,
  • Gas Tel: 40.380,01,
 3. Frizer: 46.984,88
 4. Telefonija: 5698,52
 5. Kapela: 3879,95
 6. Lovci: 7283,71
 7. Gerontološki klub: 77.868,81 dinara
 8. Kulturni centar - Dom: 182.754,84 dinara
 9. JKP Vodovod i kanalizacija: 31.076,32 dinara, 102.320,04 dinara za utrošenu vodu u Domu,
 10. Telekom: 19.804,16 dinara - obaveza prema zakupcu vl. Frizerskog salona,
 11. Putni trošak za šest meseci 11.532,00 dinara,
 12. Čišćenje zgrade Mesne zajednice za šest meseci 10.000,00 dinara,
 13. Katastar: 12.232,00 dinara,
 14. D & D foto 7.200,00 dinara (iz 2004. godine).

10. Potraživanja Mesne zajednice:

 1. 1. Gas Tel - zakup 130.000,00 dinara
  • utrošak el. energije 40.380,01 dinara
 2. 2. Frizerski salon: zakup 50.000,00 i struja 46.984,88 dinara
 3. 3. Grad Subotica: 20.000,00 ne uplaćuje zbog blokade,
 4. 4. Planirana budžetska sredstva od Grada Subotice u iznosima od:
  • za el. energiju 128.522,76 dinara,
  • za vodu 14.168,66 dinar,
  • za telefon 54.991,90 dinara,
  • za putne troškove 19.060,00 dinara,
  • za troškove platnog prometa 15.000,00 dinara,
  • za kancelarijski materijal 15.000,00 dinara,
  • za troškove reprezentacije 25.000,00 dinara,
  • za usluge popravke u zgradi mz 15.000, dinara,
  • za higijenske proizvode 10.000,00 dinara,
  • za sitan inventar i alat 5.000,00 dinara.

11. Radno vreme Mesne zajednice - Mesna zajednica Novi Žednik spada u tkzv. drugu grupu mesnih zajednica (od 1500 do 4000 stanovnika) i ima obavezu rada sa strankama u trajanju od tri sata i tri sata za obavljanje ostalih poslova. 

Primopredaji prisustvovali:

1. Ubović Dragomir ______________________________

2. Miodrag Batinić ______________________________

3. Duško Petrović ______________________________

4. Slobodan Đurić ______________________________

5. Nevenka Anđelić ______________________________

Novi Žednik, 29. avgust 2011. godine.

 

I Z D V O J E N O   M I Š LJ E NJ E
PRILOG ZAPISNIKU O PRIMOPREDAJI
INVENTARA I AKATA U MZ NOVI ŽEDNIK
29.08.2011.

Prilikom vršenja primopredaje u Mesnoj zajednici „Novi Žednik",prisutni članovi novog saziva Skupštine i Saveta Mesne zajednice, se nisu složili sa delom ponuđenog teksta i to onog dela koji se odnosi na dve sudske presude. Razlog je neiskazan ukupan dug koji treba da obuhvata uz glavnicu i iznose zatezne kamate i sudskih troškova.

- Zadužuju se predsednik Skupštine i predsednik Saveta da do zakazivanja naredne sednice Skupštine Mesne zajednice, pribave informaciju o visini ukupnog duga, sudskih troškova i zatezne kamate na dan 01.09.2011. godine

- Predsednici prethodnog saziva Skupštine i Saveta Mesne zajednice su dali usmeno obećanje da će oni zajedno sa rudokovodećim strukturama grada rešiti dugove i prema preduzeću "Javornik" i "Građevinar" i na taj način odblokirati račun Mesne zajednice.

1. Duško Petrović ______________________________

2. Slobodan Đurić ______________________________

Novi Žednik, 29. avgust 2011.

POPIS 2022
Izborna komisija Grada Subotice

SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTIImunizacijaMedija-centar i ProtokolПаркингeZAHTEVIВАНРЕДНА СИТУАЦИЈАPlan Razvoja AP Vojvodine

Lokalna poreska administracijaPrijava muzičkog programa ugostiteljskih objekataLokalni tim za borbu protiv trgovine ljudimaPanonreg

Digitalna kultura

KONTAKT CENTAR 024E-mejl za prijem elektronskih fakturaPlaćanje karticama

Informator
Lokalni ombu
Gradsko pravobranilaštvo
ZAŠTITNIK PACIJENATA
ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Дигитализација културне баштине
 Razvojni fond Vojvodine
Servisne informacije
Registracija stambenih zajednica
Ustanove kulture
Obrazovne ustavnove
Mesne zajednice
Ustanove socijalne zaštite i zdravstva
Спортски клубови
Subvencionisanje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Informator
Development Strategy

Colour Coop