Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
LAP za mlade
Program razvoja sporta Grada Subotice
Mreža za razvoj Subotice
Centar znanja o međuopštinskoj saradnji
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Aktualitások

Megtartották a Városi Képviselő-testület 3. ülését

2016.07.12.

A Városháza Dísztermében megtartották Szabadka Város képviselő-testületének 3. ülését, amelyen megvitatták mind az 16 napirendi pontot. Többek között Rendeletet hoztak Szabadka Város 2015. évi egységesített zárszámadásáról, jóváhagyási rendeletet alkottak, és rendeletet hoztak a Díszpolgári cím illetve a Pro Urbe-díjak adományozásáról. Elfogadták a Városi Vagyonjogi Ügyészség 2015. évi munkájáról szóló jelentést, valamint Szabadka Város Polgári Jogvédője 2015. évi munkajelentést és záróhatározatot hoztak a polgári kezdeményezés elfogadásáról.

10329_1.jpg

Szabadka Város költségvetésébe a 2015. január-decemberi időszakban 4.805.521.000 dinár folyt be, ami a 2015. évi terv 82,74 százaléka, a 2014. évi költségvetési kerethez képest 9,65 százalékos növekedést jelent. A 2015. évi költségvetési eszközök szerkezetében a folyó bevételek 83,28 százalékkal vettek részt, a nem pénzügyi vagyon értékesítéséből az eszközök 2,02 százaléka folyt be, az adósságvállalásból származó bevételek részaránya 4,80 százalék, az előző évből áthozott eszközök pedig a tavalyi költségvetési eszközök 3,78 százalékát alkották.

Az egyes bevétel-nemek közül 2014-hez a legnagyobb növekedés – 88 millió dinár – a vagyonadónál következett be, a rendeltetésszerű átutalások 99 millió dinárral nőttek, a nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek pedig 82 millió dinárral haladták meg a tervezett szintet.

A rendelkezésre álló keretből 4.667.223.000 dinárt költöttek el. A költségvetési kiadások tervezett keretét 80 százalékban teljesítették.  2015-ben 2014-hez képest 11 százalékkal, vagyis 466.369.000 dinárt költöttek.

2015-ben a költségvetési kiadásokat a költségvetési bevételek ütemében, a prioritásoknak megfelelően használták fel. Közszolgáltatásokra 1.246,21 millió dinárt fordítottak. Ebből a legnagyobb részt, 524,14 millió dinárt a város köztartozásainak a fedezésére utalták át.  A hitelek kamatköltségei az előző évihez képest 50,45 százalékkal voltak nagyobbak. Ennek oka, hogy a esedékessé váltak a Város kamatkötelezettségei az EBRD-től a Szabadka Város vízrendszerei fejlesztési projektjére felvett kölcsön alapján.

A közrendre és a biztonságra 23,3 millió dinárt költöttek; a gazdasági tevékenységekre 732 millió dinárt fordítottak; a környezetvédelem 128,24 millió dinárba került; a lakásfejlesztés, a város kommunális és infrastrukturális fenntartása és felszerelése 810,77 millió dinárt igényelt; a kultúra, a sportüdülés és a sport 630,5 millió dinárral rendelkezett; az oktatási kiadások 841,73 millió dinárt tettek ki; a szociálisvédelemre pedig 230,64 millió dinárt fordítottak. A folyó költségek keretében jelentősen csökkentek a foglalkoztatottak kiadásai, erre az előző évinél 8,69 százalékkal kevesebb pénzt költöttek.

A tanácsnokok Rendeletet hoztak a jóváhagyásról, amellyel jóváhagyták a Szabadkai Távfűtőművek KKV Felügyelő Bizottságának 2016. május 6-án hozott döntését, miszerint a Szabadkai Távfűtőművek eláll a hatályos beruházási tervben foglalt további fejlesztési projektek megvalósításától a KfW hiteléből, és felmondja a fennmaradt, fel nem használt 1.791.254,61 euróról szóló hitelszerződést.

Szabadka Város Képviselő-testületének Rendeletét és a Szabadkai Távfűtőművek döntését eljuttatják a Pénzügyminisztérium Köztartozások Igazgatóságához. Ezután a Minisztérium lefolytatja a szükséges eljárást a megfelelő kormányhatározat meghozatala érdekében, és megkezdi a háromoldalú szerződés kiegészítésének a kidolgozását a szerbiai távfűtési rendszerek rehabilitációja IV. ütemének a finanszírozásáról, amiről Szabadka Város Képviselő-testülete külön ülésen fog dönteni.

A Városi Képviselő-testület rendelete értelmében Matija Bećkovićnak adományozzák a Díszpolgári címet kiemelkedő és időtálló életművéért, amellyel hozzájárult Szabadka Város tekintélyének a növeléséhez hazánkban és külföldön egyaránt. A Díszpolgári címmel járó oklevelet és plakettet 2016. szeptember 1-jén, a Városi Képviselő-testület díszülésén adják át.

A testület ugyancsak rendeletet hozott a Pro Urbe-díjak odaítéléséről. A kiemelkedő alkotásokért és tevékenységért, melyek jelentősen hozzájárulnak Szabadka tekintélyének, anyagi és szellemi értékeinek a növeléséhez, Pro Urbe-díjat vehet át Živorad Đurić, a belügyek jogásza, dr. Kata Dulić növényvédelmi szakember, fitofarmakológus, valamint Bíró Lívia okleveles közgazdász. A Pro Urbe-díjjal járó oklevelet és plakettet ugyancsak 2016. szeptember 1-jén, a Városi Képviselő-testület díszülésén adják át.

A Képviselő-testület Záróhatározatot hozott a polgári kezdeményezés elfogadásáról, amelyet Miskolczi József 2016. június 8-án nyújtott be a Városi Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület elrendeli Szabadka Város Közigazgatási Hivatala illetékes titkárságainak, hogy a Záróhatározat meghozatalától számított 90 napon belül, a kommunális tevékenységekről szóló törvénnyel összhangban és tekintettel a Szerb Köztársaság Alkotmánybíróságának a 2016. január 18-án kelt döntésére, vizsgálják meg a temetkezésről és a temetőkről szóló új rendelet meghozatalának, illetve a temetkezésről és a temetőkről szóló hatályos rendelet módosításának a lehetőségét, amely megadná a konkurencia lehetőségét a temetkezési tevékenységben a benyújtott polgári kezdeményezésben foglaltak szerint. A polgári kezdeményezés érvényes, az aláírók jegyzékét a törvénnyel összhangban állították össze, és azt 15.100 szabadkai választópolgár írta alá.

10329_2.jpg

A Város Képviselő-testület mai ülésén Záróhatározatot hoztak Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokai mandátumának megszűnéséről - Bogdan Laban (polgármester), Ilija Đukanović, Nataša Aleksić, Osztrogonác Simon (a Városi Tanács tagjai) és Horvát Tímea (alpolgármester). Szabadka Város Képviselő-testületének új tanácsnokai: Srđan Marjanović, Nataša Murišić, Pero Šunjka (Aleksandar Vučić – Szerbia győzedelmeskedik tanácsnoki csoportja), Balassa Miklós és Dorogi Erika (Vajdasági Magyar Szövetség tanácsnoki csoportja).

A testület Határozatot hozott a Palicsi Állatkert igazgatójának a kinevezéséről is. A Palicsi Állatkert igazgatójává négyéves megbízatási időre Petar Savić okleveles közgazdászt nevezték ki a határozat meghozatalának a napjával.

A Városi Képviselő-testület tanácsnokai rendeletet hoztak a szabadkai Kér, Prozivka és Bajnát helyi közösségek egy része alkotta területi egységre vonatkozó XII. általános szabályozási terv meghozataláról, valamint Rendeletet fogadtak el a Zorka HK és a Sétaerdő HK területének egy részére (a Dr. Bodrogvári Ferenc utca, a Szabadka-Budapest vasútvonal, a Kosovo utca, a Szabadka-Zombor vasútvonal és Proletár brigád utca közötti részre) vonatkozó részletes szabályozási terv módosításának a meghozataláról is.

Média Központ és Protokoll
024 ÜGYFÉLKAPCSOLATI KÖZPONT
Szolgálati közlemények
SÚLYOS BETEG GYERMEKEK GYÓGYKEZELÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Művelődési intézmények
Oktatási intézmények
Helyi közösségek
Sportegyesületek
Informator
Közműdíjak támogatása
Okirat rendelés
Helyi Adóügyi Titkárság
Tájékoztató
Fejlesztési stratégia