Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Inputrans
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
IPA SRB-CRO
Reload
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Obavještenja

Priopćenje “Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica” u povodu napisa u medijima vezanih za izradu Nacrta Plana detaljne regulacije centra grada Subotice – zona II

29.03.2021.

Ovim putem želimo iznijeti bitne činjenice i razjasniti pojedine navode koji su pogrešno protumačeni u napisima pojedinih medija. Prije svega, navedena javna sjednica Povjerenstva za planove na kojoj su razmatrane primjedbe na Nacrt plana detaljne regulacije centra grada Subotice-Zona II je održana prema proceduri propisanoj Zakonom o planiranju i izgradnji, i na toj sjednici je predstavnik obrađivača, odgovorna urbanistica Dragana Mijatović, kroz iznesene stavove obrađivača „JP za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“, pokazala da je Nacrt planskog dokumenta izrađen sukladno Zakonu i planovima višeg reda, i što je jako bitno poštovana je procedura i uvjeti koje je propisao posjednik javnih ovlasti, Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture iz Subotice, a što je u dopisu potvrdio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda.


Smatramo da su se naši predstavnici, odgovorni urbanisti, tijekom trajanja javne sjednice Povjerenstva za planove, koja je trajala pet i pol sati bez stanke, ponašali odgovorno i na krajnje stručan i profesionalan način obrazložili stavove obrađivača o čemu može posvjedočiti video i audio snimka javne sjednice Povjerenstva za planove.


Povjerenstvo za planove grada Subotice je 28.01.2021. godine obavilo stručnu kontrolu Nacrta plana detaljne regulacije centra grada Subotice-Zona II i konstatirala da je Nacrt planskog dokumenta urađen sukladno višem planskom dokumentu i sukladno Zakonu o planiranju i izgradnji, te je jednoglasno donijela odluku da planski dokument ide u daljnju zakonom propisanu proceduru, odnosno da se upućuje na javni uvid.


Tijekom javnog uvida u Nacrt Plana detaljne regulacije centra grada Subotice – Zona II održanog od 08.02 do 09.03. 2021 godine podneseno je 26 primjedaba. Od ukupnog broja pristiglih primjedaba dvadeset primjedaba je bilo na plansko rješenje. Ostale primjedbe nisu se odnosile na stručni sadržaj, dvije su se odnosile na Izvještaj o strateškoj procjeni utjecaja na zaštitu okoliša, a jedna na slovne greške. Izvan zakonskog roka stigla je peticija građana o uređenju ulice Petra Drapšina, ali je ipak uzeta u razmatranje u skladu s Pravilnikom o radu Povjerenstva za planove grada Subotice.


Najveći broj primjedaba, kao i navedena peticija građana, odnose se na zaštitu planom obuhvaćenog dijela prostorne kulturno-povijesne cjeline od velikog značaja, na planiranu izgradnju u Ulici Petra Drapšina, budući izgled planiranih objekata, (katnosti, oblikovanje objekata naročito krovova, materijalizaciju, ulična pročelja...) što je sve definirano u Detaljnim mjerama zaštite urbanih i fizičkih struktura za dio prostorne kulturno-povijesne cjeline obuhvaćene planom detaljne regulacije - zona II koje je izradio MZZSK iz Subotice (broj: 386-2/12 od prosinca 2020), a koje je obrađivač plana „JP za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ u skladu sa zakonskom obvezom u cijelosti ugradio u predmetni Nacrt PDR-a.


Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, kao nadređena ustanova zaštite, u svojoj primjedbi navodi da predmetne Detaljne mjere zaštite, koje je sačinio Međuopćinski zavod za zaštitu kulture iz Subotice, su doslovno prenesene u Nacrt PDR-a, ali da su one protivne temeljnim načelima zaštite kulturnih dobara.


Jedan od glavnih ciljeva izrade PDR-a je stvaranje planskog osnova za budući razvitak grada, prije svega temeljenog na načelima očuvanja prostorne kulturno-povijesne cjeline od velikog značaja, kao i svih pojedinačno zaštićenih objekata koji su obrađeni u sklopu Detaljnih mjera zaštite koje je izradio Međuopćinski zavod za zaštitu kulture iz Subotice.


Odgovorna urbanistica je za prijedlog građana da se Ulica Petra Drapšina uredi poput beogradske Skadarlije rekla da je lijep, ali ne i realističan. Ovaj prijedlog bi se mogao realizirati kada bi grad kupio sve parcele i objekte i uredio ih sadržajima poput gradskih kavana, restorana, prodavaonica rukotvorina, suvenira, knjižara, starih obrta i slično. Planom detaljne regulacije definiraju se namjene objekata kao i moguće kompatibilne namjene budućih objekata.


Ulica Petra Drapšina svakako posjeduje posebno ozračje tako da su urbanisti zadržali prepoznatljiv organski formiran krivudavi profil ove ulice kao i postojeću planimetriju blokova – urbanu matricu (što važećim regulacijskim planom nije učinjeno), te definirali namjene objekata s obvezatnim poslovnim sadržajem u prizemljima objekata u cilju stvaranja identiteta prostora koji je realan i u praksi izvodljiv. To ne znači da su urbanistički parametri definirani u planu proistekli iz jednoznačnog ekonomskog stajališta koje je veoma bitno nego su proistekli kao rezultat višeznačnih stajališta društvenih, socioloških, ekoloških, ambijentalnih, tehničko- tehnoloških i drugih stajališta. Dakako da nijedan objekt koji je u detaljnim mjerama zaštite valoriziran kao zaštićen nije planiran za rušenje, kako u ovoj ulici tako ni na cijelom prostoru koji obuhvaća plan.


Nakon sagledanih svih primjedaba na zatvorenoj sjednici Povjerenstva za planove, stav Povjerenstva za planove je bio da se uvaži primjedba Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, kao nadređene ustanove zaštite, da je potrebno izraditi nove Detaljne mjere zaštite koje će biti dostavljene obrađivaču plana kako bi ih ugradio u novi Nacrt PDR-a, odnosno s njima u cijelosti uskladio i samo plansko urbanističko rješenje. Nove Detaljne mjere zaštite moraju se u tijeku izrade uskladiti s Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Beograda.


Novi Nacrt planskog dokumenta će, sukladno Zakonskoj proceduri, a nakon obavljene ponovne stručne kontrole Povjerenstva za planove, biti upućen na javni uvid, odnosno u daljnju proceduru.


Potpuno je jasno, slično i kao kod plana za ulicu Braće Radić, da je problem nastao zbog neusuglašenosti i loše komunikacije između ustanova zaštite kulturnih dobara, a da su u oba slučaja obrađivač plana („JP za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“) i nositelj izrade plana (Tajništvo za građevinarstvo) postupili sukladno Zakonu i propisanim procedurama.


Na kraju ostaje zapitati se samo s kojim ciljem je napisan tekst u „Politici“ (od dana 20.03.2021.god.) koji iznosi niz neistina na račun „JP za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, kao i odgovornog urbanista na predmetnom PDR-u?

                                       JP za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica

European City of Sport

POPIS 2022

Izbori za članove nacionalnih savjeta

SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTIПОПИСУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023Medija-centar i ProtokolLAP LAP SpisakПаркингGradski savet roditeljaeZAHTEVIPlan razvoja Grada SuboticePlan Razvoja AP VojvodinePanonreg

Digitalna kultura

KONTAKT CENTAR 024
Lokalni pučki pravobranitelj
FONDACIJA ZA POMOĆ PRI LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELE DJECE I MLADEŽI
Servisne informacije
Ustanove kulture
Obrazovne ustavnove

Mjesne zajednice

Спортски клубови

InformatorНацрт Локалног антикорупцијског плана Града Суботице

Subvencioniranje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Informator
Strategija razvoja

Colour Coop

 

festivals("$this->lg"); ?>