Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
Reload
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Zaštita životne sredine

Procene uticaja 2015 (javna knjiga)

Evidencija podnetih zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu sa listovima javne knjige u 2015. godini

2015

Jedinstveni broj

Naziv Projekta

Lokacija (geografske koordinate)

List glavne knjige

Rešenje o potrebi p.u.

Tekst studije

PU2015-001 Zalivni sistem Fruitica Čantavir (Fruitica DOO) MAPA PDF - -
PU2015-002 Ekonomski objekat – br. Projekta: R – 501/2015 (Remingoton & Rehm KD) MAPA PDF - -
PU2015-003 Kompleks silosa kapaciteta 9980 m3 (Industrija mesa Matijević DOO) MAPA PDF - -
PU2015-004 Postojeća interna pumpa za sladištenje eurodizel goriva DOO SKENDEROVO 24214 Gornji Tavankut, Tavankut 1610. kapeciteta 2 rezervoara po 10.000 lit (Skenderevo DOO) MAPA PDF - -
PU2015-005 Atmosferska kanalizacija – deo prve etape u ulicama Vuka Mandušića i Palmina, na lokacija Privredne zone „Petar Drapšin“ u Subotici i zacevljenje dela Radanovačkog kanala (Grad Subotica DO) MAPA PDF - -
PU2015-006 Ekonomski objekat – objekat za uzgoj svinja (Zubkov Đurđinka) MAPA PDF PDF -
PU2015-007 Kanalizacija upotrebljenih voda duž Stražilovske, Kamenjačke, Siriške i dela Futoške u Subotici (Grad Subotica DO) MAPA PDF PDF -
PU2015-008 Izgradnja vodovoda u ulicama Đeri Ferenca (sa krakovima I,II,III), Segedinska i 381. Nova u MZ „Makova sedmica“ (Grad Subotica DO – JKP „Vodovod i kanalizacija“) MAPA PDF PDF -
PU2015-009 Kanalizaciona mreža u ulicama Servo Mihalja, Vranjnska, Dubrovačka (od Creske do Jasenovačke), Vrnjačka i Jasenovačka (Grad Subotica DO – JKP „Vodovod i kanalizacija“) MAPA PDF PDF -
PU2015-010 Sanacija i restauracija fasada i krova crkve SPC – Vaznesenja gospodnjeg u Subotici (Srpska pravoslavna crkvena opština Subotica) MAPA PDF PDF -
PU2015-011 Izgradnja proizvodne hale sa magacinom (Masterplast YU DOO) MAPA PDF PDF -
PU2015-012 Proizvodnja stočne hrane sa pratećim sadržajem (Jovanović & sinovi – Masterfood DOO) MAPA PDF PDF -
PU2015-013 Izgradnja proizvodne hale i rekonstrukcija, dogradnja i prenamena stambene zgrade u pomoćni objekat (Masterplast YU DOO) MAPA PDF - -
PU2015-014 Izgradnja kanalizacione mreže na Kanjiškom putu, Ribarskoj, Solunskoj, Lovranskoj, Ritskoj i ulici Anđela Toričelija na teritoriji MZ Palić (Grad Subotica – Park Palić DOO) MAPA PDF PDF -
PU2015-015 Legalizacija poslovnih objekata na kat. Parc. br. 5253 i 5177 KO Tavankut, Donji Tavankut u ul. Nova bb. (Agroprom Com DOO) MAPA PDF - -
PU2015-016 Proizvodni objekat – preseraj (Al Pack DOO) MAPA PDF PDF -
PU2015-017 Izgradnje hale – proizvodni pogon sa pratećim sadržem u okviru komleksa privredne zone Subotice (Grad Subotica DO) MAPA PDF PDF -
PU2015-018 Skladište i tretman neopasnog otpada (Tehnopapir DOO, Beograd) MAPA PDF PDF -
PU2015-019 Legalizacije dogradnje poslovnog objekta (Horvat Zoltan) MAPA PDF PDF -
PU2015-020 Skladište poljoprivrednih proizvoda za sopstvene potrebe (Tereza Ujhazi) MAPA PDF PDF -
PU2015-021 Magacin sekundarnih sirovina (T. R.„JOVAN PLAST“) MAPA PDF PDF -
PU2015-022 Dogradnja silosa za potrebe poljoprivredne proizvodnje (Ravnica AD, Bajmok) MAPA PDF PDF -
PU2015-023 SU- Kersko groblje UMTS- SUU93 (Telekom Srbija, Beograd) MAPA PDF PDF -
PU2015-024 SU27/SUH27/SUU27/SUL27 SU-Trg Cara Jovana Nenada (Telekom Srbija, Beograd) MAPA PDF PDF -
PU2015-025 Dogradnja skladišnog objekta – hladnjača za voće (ZZ Voćko) MAPA PDF PDF -
PU2015-026 Bazne stanice mobilne telefonije „SU01/SUH01/SUU01/SUL01 Subotica centar“ („TELEKOM SRBIJA“ A.D.) MAPA PDF PDF -
PU2015-027 Postrojenje za kompostiranje biodegradobilnog otpada (Ekostandard, Subotica) MAPA PDF PDF -
PU2015-028 Postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada (Termix DOO) MAPA PDF - -
PU2015-029 TNG – stanica i razvod do potrošača („PATENT CO“ DOO) MAPA PDF PDF -
PU2015-030 Upravljanje otpadnim vozilima („VASILJEW“ PR.) MAPA PDF PDF -
PU2015-031 Prenosni nadzemni rezervoar propana („MiNiPaNi“ DOO) MAPA PDF PDF -
PU2015-032 Izgradnja proizvodne hale – pogon za proizvodnju testenine („BORZAL DOO“, Subotica) MAPA PDF PDF -
PU2015-033 Stanica za snabdevanje motornih vozila tečnim gorivom-benzinska pumpa („SANDEX DOO“, Novi Žednik) MAPA PDF PDF -
PU2015-034 Dogradnja prihvatilišta za napuštene životinje (pse i mačke) (JKP „Čistoća i zelenilo“ ) MAPA PDF - -
PU2015-035 Postrojenje za kompostiranje biodegradabilnog otpada (Ekostandard DOO, Subotica) MAPA PDF PDF -
PU2015-036 Tovilište svinja 6x15, 20x42, 63kapaciteta 3.750 tovljenika u turnusu (RAVNICA AD) MAPA PDF - -
PU2015-037 Dogradnja proizvodnog objekta (Support DOO / DOO za upravljanje slobodnom zonom „Subotica“) MAPA PDF PDF -
PU2015-038 Rezervoar i crpna stanica u naselju Ljutovo (JKP Vodovod i kanalizacija) MAPA PDF PDF -
PU2015-039 Bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji „Subotica 25“ (Telenor DOO, Beograd) MAPA PDF - -
PU2015-040 Izgradnja bunara B-4/III, trasu poveznog cevovoda, napojni kabel i signalni kabel na VZ II (JKP Vodovod i kanalizacija Subotica) MAPA PDF PDF -
PU2015-041 Izgradnja bunara B-6/I, trasu poveznog cevovoda, napojni kabel i signalni kabel na VZ II (JKP Vodovod i kanalizacija Subotica) MAPA PDF PDF -
PU2015-042 Tovilište svinja (RAVNICA AD) MAPA PDF - -
PU2015-043 Bazne stanice mobilne telefonije“Su09/Suu09/Sul09 Subotica3“ (TELEKOM SRBIJA AD) MAPA PDF PDF -
PU2015-044 Pogon za prepakivanje mineralnih đubriva (HOYA V.S. DOO) MAPA PDF - -
PU2015-045 Hala za sortiranje i pakovanje voća sa hladnjačom i kancelarijskim prostorom (DESIGN OFFICE SUBOTICA) MAPA PDF PDF -
PU2015-046 Interna stanica za snabdevanje dizel gorivom, G kategorije (ADAM-ŠPED SYSTEM D.O.O., SUBOTICA) MAPA PDF PDF -
PU2015-047 Postrojenje za proizvodnju deterdženata i sredstava za čišćenje („DIOS“ DOO, Subotica) MAPA PDF PDF -
PU2015-048 Bazne stanice mobilne telefonije „SU23/SUU23/SUL23 SU-Segedinski put“ (TELEKOM SRBIJA, IZVRŠNA JEDINICA SUBOTICA) MAPA PDF PDF -

Ostale godine: 2002-2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021

POPIS 2022
Izborna komisija Grada Subotice

SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTIANKETA KORISNIKA TAKSI PREVOZAImunizacijaMedija-centar i ProtokolПаркингeZAHTEVIВАНРЕДНА СИТУАЦИЈАPlan Razvoja AP Vojvodine

Lokalna poreska administracijaPrijava muzičkog programa ugostiteljskih objekataLokalni tim za borbu protiv trgovine ljudimaPanonreg

Digitalna kultura

KONTAKT CENTAR 024E-mejl za prijem elektronskih fakturaPlaćanje karticama

Informator
Lokalni ombu
Gradsko pravobranilaštvo
ZAŠTITNIK PACIJENATA
ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Дигитализација културне баштине
 Razvojni fond Vojvodine
Servisne informacije
Registracija stambenih zajednica
Ustanove kulture
Obrazovne ustavnove
Mesne zajednice
Ustanove socijalne zaštite i zdravstva
Спортски клубови
Subvencionisanje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Informator
Development Strategy

Colour Coop