Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5

Природне вредности и заштићена подручја

 

Парк природе Палић СРП Лудашко језеро ПИО Суботичка пешчара СРП Селевењске пустаре
Парк природе "Палић" СРП "Лудашко
језеро"
ПИО "Суботичка
пешчара"
СРП "Селевењске
пустаре"
СП Стабла храста лужњака на Палићу Стабла Тисе  
СП "Стабла храста
лужњака на Палићу"
СП "Два стабла тисе
u Subotici"
   

Заштићена подручја i станишта строго заштићених и заштићених врста у околини Суботице, због своје мозаичности, присуства влажних, степских, пешчарских и слатинских елемената, осим што су заштићена на националном и локалном нивоу, представљају и подручја од међународног значаја за очување биолошке разноврсности,  део су еколошких мрежа и имају улогу еколошких коридора.

На територији Града Суботице налази се више заштићених подручја различитих категорија заштите (Специјални резерват природе "Лудашко језеро", Специјални резерват природе "Селевењске пустаре", Предео изузетних одлика "Суботичка пешчара", Парк природе "Палић", Споменик природе "Стабла храста лужњака на Палићу", Споменик природе "Два стабла Тисе у Суботици").

Заштита природе обухвата низ мера и активности са циљем очувања природних ресурса, кроз очување биолошке, геолошке и предеоне разноврсности као дела животне средине. Ова област је, у Републици Србији уређена Законом о заштити природе и припадајућим прописима


Еколошки коридори

Еколошке мреже

Станишта

Медија-центар и Протокол

Јавни позив за расправу о буџету за 2021. годину
ЕДУКАЦИЈА НА ТЕМУ УНАПРЕЂИВАЊА РОДИТЕЉСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
Локални тим за борбу против трговине људима
 
КОНТАКТ ЦЕНТАР 024
Е-мејл за пријем електронских фактура
ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Плаћање картицама
Informator
Нацрт Локалног антикорупцијског плана Града Суботице
Локални омбудсман
Градско правобранилаштво
ЗАШТИТНИК ПАЦИЈЕНАТА
ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Укидање печата

 
Дигитализација културне баштине
 Razvojni fond Vojvodine
Сервисне информације
Регистрација стамбених заједница
Установе културе
Образовне установе
Месне заједнице
Установе социјалне заштите и здрaвства
Спортски клубови
Наручивање докумената
Локална пореска администрација
Informator
Стратегија развоја