Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
Reload
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Zaštita životne sredine

Procene uticaja 2016 (javna knjiga)

2016

Jedinstveni broj

Naziv Projekta

Lokacija (geografske koordinate)

List glavne knjige

Rešenje o potrebi p.u.

Tekst studije

PU2016-001 Radio bazna stanica „SU 91/SUU91 SU JP STADION“ (Telekom Srbija AD, Subotica) MAPA PDF PDF -
PU2016-002 Radio bazna stanica „NS 2048-01 SU SUBOTICA CENTAR“ (VIP mobile DOO, ovlašćen Kodar inž. ) MAPA PDF PDF -
PU2016-003 Radio bazna stanica „NS 2050-01 SU SUBOTICA 3“ (VIP mobile DOO, ovlašćen Kodar inž. ) MAPA PDF PDF -
PU2016-004 Radio bazna stanica „NS- 2082-01 SU SUBOTICA KORZO“ (Kodar inžinjering, VIP MOBILE (nosioc)) MAPA PDF PDF -
PU2016-005 Radio bazna stanica NS- 2051-02 SU BAJNATSKA (Kodar inžinjering, VIP MOBILE (nosioc)) MAPA PDF PDF -
PU2016-006 NS-2084-01 SU SUBOTICA- BRAĆE RADIĆA (Kodar inžinjering, VIP MOBILE (nosioc)) MAPA PDF PDF -
PU2016-007 Radio bazna stanica NS 2088-02 SU SUBOTICA SEGEDINSKI PUT (Kodar inžinjering, VIP MOBILE (nosioc)) MAPA PDF PDF -
PU2016-008 Radio bazna stanica „NS2083-03 SU SUBOTICA HARAMBAŠIĆEVA“ (Kodar inžinjering, VIP MOBILE (nosioc)) MAPA PDF PDF -
PU2016-009 Radio bazne stanica „NS2087-04 SU-SUBOTICA ALEKSANDROVO“ (Kodar inžinjering, VIP MOBILE (nosioc)) MAPA PDF PDF -
PU2016-010 Silos kapaciteta 8 *1240 m 3 sa pratećim objektima (Patent CO, ovlešćen Support DOO) MAPA PDF PDF -
PU2016-011 Bazne stanice mobilne telefonije "SU13/SUH13/SUU13/SUL13 SU BAJNATSKA LTE" (Telekom Srbija, Izvršna jedinica Subotica) MAPA PDF PDF -
PU2016-012 Bazne stanice mobilne telefonije "SU95/SUU95 SU-PESNIČKA" (Telekom Srbija, Izvršna jedinica Subotica) MAPA PDF PDF -
PU2016-013 Stanica za snabdevanje gorivom "Subotica 4" (NIS - Gasprom Beograd) MAPA PDF PDF -
PU2016-014 "Višeporodični stambeno-poslovni objekat -b kategorije" (Tatar Vladimir) MAPA PDF - -
PU2016-015 "Stanica za snabdevanje gorivom „Palić“ koja je predviđena za rušenje sa izgardnjom nove" (NIS - Gasprom Beograd) MAPA PDF PDF -
PU2016-016 “Poljoprivredna zgrada (1,2) – pomoćni objekat portirnica” (ANDEX DOO) MAPA PDF PDF -
PU2016-017 “Rekonstrukcija tovilišta mesnatih svinja kapaciteta 3.750 tovljenika u turnusu” (RAVNICA AD) MAPA PDF PDF -
PU2016-018 „Postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada“ (TERMIX DOO (ovlašćena AGEMA)) MAPA PDF PDF -
PU2016-019 Izgradnja ekonomskog objekta - objekta za uzgoj svinja (Đurđinka Zubkov) MAPA PDF PDF -
PU2016-020 Stanica za snabdevanje gorivom "Subotica 2" koja je predviđena za rušenje sa izgradnjom nove (NIS ad Novi Sad) MAPA PDF PDF -
PU2016-021 Izgradnja fabrike stočne hrane (PATENT CO (SUPPORT ovlašćono preduzeće)) MAPA PDF - -
PU2016-022 Benzinska stanica (EKO SERBIA Z.A.D.) MAPA PDF PDF -
PU2016-023 Bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "Subotica 24" (Telenor) MAPA PDF PDF -
PU2016-024 "Izgradnja objekta na vodozahvatu kompleksa Bački Vinogradi" (JKP Vodovod i Kanalizacija) MAPA PDF PDF -
PU2016-025 "Rekonstrukcija dela proizvodnog pogona u interni labaratorijski i kancelarijski prostor" (Norma Group jugoistočna evropa) MAPA PDF PDF -
PU2016-026 Stanica za snabdevanje gorivom "Subotica 4" (NIS - Gasprom Beograd) MAPA PDF PDF -
PU2016-027 “Interne stanice za snabdevanje motornih vozila sa dizel gorivom kapaciteta 25 m3” (Regionalna deponija doo) MAPA PDF PDF -
PU2016-028 “Izgradnja parne kotlarnice” (Supprt doo nosioc projekta, Patenet co investitor) MAPA PDF PDF -
PU2016-029 Kanalizacija upotrebljenih voda na Kanjiškom putu, Solunska, Lovranska i Ritska na Paliću (Park Palić) MAPA PDF PDF -
PU2016-030 Radio-bazne stanice za mobilnu telefoniju "NS2474_02_SU_Subotica_Mali_Bajmok" (VIP MOBILE DOO (inv.), Telelink doo ) MAPA PDF PDF -
PU2016-031 Bušenje i opremanje i povezivanje istražno eksploatacionog bunara b-3/I na lokalitetu Mala Bosna (JKP vodovod i kanalizacija) MAPA PDF PDF -
PU2016-032 Skladište plato za tretman metalnog i plastičnog otpada KP 23106/1, 23110/3, 23111/2 KO Stari grad (Eco Metalologistic DOO Kelebija) MAPA PDF PDF -
PU2016-033 Postrojenje za tretman građevinskog otpada (PTP DUBRAVA DOO ) MAPA PDF PDF -
PU2016-034 Izvedeni objekat – stambeni I pomoćni (Numanović Šefkija) MAPA PDF - -
PU2016-035 NS2367 02 SU ĐURĐIN (Kodar inženjering – ovlašćen) MAPA PDF PDF -
PU2016-036 “PROIZVODNI OBJEKAT ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH VREĆA” (“TRIO-PLAST” d.o.o., Subotica) MAPA PDF PDF -
PU2016-037 NS2470_02 SU_Subotica_Veterinarski _zavod (VIP MOBILE, Kodar inženjering (ovlašćenjo lice)) MAPA PDF PDF -
PU2016-038 “Izrada alata i mašinskih delova” (Dulić Lojzije) MAPA PDF - -
PU2016-039 “SKLADIŠTENJE NEOPASNOG I ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA” (“E-RECIKLAŽA” D.O.O.) MAPA PDF PDF -
PU2016-040 BS MOBILNE TELEFONIJE “SU36/SUU36/SUO36-BAČKI VINOGRADI” SUBOTICA (“TELEKOM SRBIJA” A.D.) MAPA PDF PDF PDF
PU2016-041 Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu dužine 2.190,1 m (JKP “Vodovod I kanalizacija”) MAPA PDF PDF -
PU2016-042 Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u turističkom delu Palića (JKP “Vodovod I kanalizacija”) MAPA PDF PDF -
PU2016-043 Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u stambenom delu naselja Palića (JKP “Vodovod I kanalizacija”) MAPA PDF PDF -
PU2016-044 Privremeno skladištenje istrošenih akumulatora ("Vlanix" DOO) MAPA PDF PDF -
PU2016-045 Proizvodnja humusa glistenjaka posredstvom kalifornijskih glista (Aleksina bašta pr Subotica) MAPA PDF - -
PU2016-046 “Izgradnja objekta “5” I “5A” - objekat namenjen za rekreativne aktivnosti I gasna kotlarnica (objekat u kompleksu Ustanove studentsko odmaralište Beograd, PJ Palić na Paliću) (“ARHIFORM” D.O.O., Beograd) MAPA PDF PDF -

Ostale godine: 2002-2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021

POPIS 2022
Izborna komisija Grada Subotice

SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTIANKETA KORISNIKA TAKSI PREVOZAImunizacijaMedija-centar i ProtokolПаркингeZAHTEVIВАНРЕДНА СИТУАЦИЈАPlan Razvoja AP Vojvodine

Lokalna poreska administracijaPrijava muzičkog programa ugostiteljskih objekataLokalni tim za borbu protiv trgovine ljudimaPanonreg

Digitalna kultura

KONTAKT CENTAR 024E-mejl za prijem elektronskih fakturaPlaćanje karticama

Informator
Lokalni ombu
Gradsko pravobranilaštvo
ZAŠTITNIK PACIJENATA
ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Дигитализација културне баштине
 Razvojni fond Vojvodine
Servisne informacije
Registracija stambenih zajednica
Ustanove kulture
Obrazovne ustavnove
Mesne zajednice
Ustanove socijalne zaštite i zdravstva
Спортски клубови
Subvencionisanje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Informator
Development Strategy

Colour Coop