Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Inputrans
Colourful Cooperation
Reload
OPTI-BIKE
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5

Planovi detaljne regulacije

 1. Plan detaljne regulacije za Sektorski centar na Paliću, oivičen ulicama Trogirska, Dubrovačka, Kizura Ištvana i Bohinjska („Službeni list opštine Subotica”, broj 22/2007 i 6/2010)

 2. Plan detaljne regulacije za deo prostora komercijalnih funkcija južžno od magistralnog puta M22.1 u Subotici ("„Služžbeni list Grada Subotice"”, broj 18/2009)

 3. Plan detaljne regulacije za deo prostora Mesne zajednice „Makova sedmica” i Mesne zajednice „Željezničko naselje” u Subotici, između ulica 51.Divizije, Majšanskog puta, Graničarske, Bračke i ulice Jovana Mikića („Službeni list Grada Subotice”, broj 35/2010 i 37/2010)

 4. Plan detaljne regulacije za deo prostora oivičenog ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senćanski put u Subotici („Službeni list Grada Subotice”,  broj 32/2011 i 28/2019)


 5. Plan detaljne regulacije za deo prostora MZ „Prozivka”u Subotici („Službeni list Grada Subotice”, broj 19/2010, 46/2012 i 7/2021)


 6. Plan detaljne regulacije za deo prostora "Banje Palić" na Paliću ("Službeni list opštine Subotica" broj 7/2007, "Službeni list Grada Subotice" broj 24/2010 i 46/2011, 56/2012 i 30/2017)

 7. Plan detaljne regulacije za blokove 63 i 63A između Lovačke, Radanovačke i Dubrovačke ulice na Paliću („Službeni list Grada Subotice“, broj 53/2016 i 56/2016)


 8. Plan detaljne regulacije za prostor između ulica Frankopanske, Sep Ferenca, Aleje Maršala Tita i Petra Lekovića u Subotici („Službeni list Grada Subotice”, broj 16/2010 i 38/2011)


 9. Plan detaljne regulacije za deo prostora MZ "Palić", između Ulica Lovačke, 41 nove, Palmine i severoistočne granice građevinskog reona u Subotici ("Službeni list Grada Subotice" broj 18/2009)


 10. Plan detaljne regulacije za deo prostora Mesne zajednice „Kertvaroš” između ulica Banijska, Kireška, Partizanskih baza i ulice Alekse Šantića u Subotici („Službeni list Grada Subotice”, broj 35/2010)


 11. Plan detaljne regulacije za deo prostora južno i istočno od Omladinskog jezera, oivičen ulicom Ribarska, Segedinskim putem sa severne strane, ulicom Ludaška sa zapadne strane do Kanjiškog puta i delom prostora u zoni banjskog turizma i komercijalnih funkcija zapadno od Kanjiškog puta i Kanjiškim putem do Omladinskog jezera („Službeni list Grada Subotice”, broj 16/2010)


 12. Plan detaljne regulacije za deo prostora „Banje Palić“ severno od Omladinskog jezera („Službeni list Grada Subotice”, broj 56/2012)


 13. Plan detaljne regulacije za „Vikend naselje“ na Paliću („Službeni list Grada Subotice”, broj 46/2011)

 14. Plan detaljne regulacije centra Grada Subotice-zona I ("Službeni list Grada Subotice", broj 6/2010, 55/2011 i 29/2018)

 15. Plan detaljne regulacije centra grada Subotice – zona III („Službeni list Grada Subotice”, broj 33/2011 i broj 16/2012)

 16. Plan detaljne regulacije za deo bloka 17.3 namenjen komercijalnim funkcijama južno od državnog puta I reda M.22.1 i istočno od atarskog puta na k.p. 14720/2 K.O. Novi grad („Službeni list Grada Subotice”, broj 44/2010).

 17. Plan detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ „Aleksandrovo“ u Subotici („Službeni list Grada Subotice“, broj 44/2016).

 18. Plan detaljne regulacije za zonu komercijalnih delatnosti uz istočnu stranu ulice Jovana Mikića na potezu od ulice Adolfa Singera do Hrastove ulice u Subotici ("Službeni list Grada Subotice" broj 18/2009).

 19. Plan detaljne regulacije za deo prostora M.Z. "Željezničko naselje" ograničen ulicama Hrastova, Kopaonička, Kireški put i 560. Nova u Subotici ("Službeni list opštine Subotica" broj 22/2007)

 20. Plan detaljne regulacije za blok 201 i deo bloka 202 namenjene za komercijalne funkcije, južno od Segedinskog puta u Subotici („Službeni list Grada Subotice“, broj 12/2015).

 21. Plan detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera (istočna obala) na Paliću („Službeni list Grada Subotice“, broj 7/2015)

 22. Plan detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera (zapadna i južna obala IV sektora i obala III sektora) na Paliću („Službeni list Grada Subotice“, broj 38/2015)

 23. Plan detaljne regulacije za obalni pojas Ludaškog jezera („Službeni list Grada Subotice“, broj 15/2017)

 24. Plan detaljne regulacije  za sanaciju i rekultivaciju gradske deponije i izgradnju postrojenja za upravljanje otpadom u funkciji regionalnog sistem upravljanja otpadom u Subotici na lokaciji M.Z. Aleksandrovo ("Službeni list Grada Subotice" broj  15/2017)

 25. Plan detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ Mali Radanovac između ulica Bele Bartoka, Ljube Šercera, Edvarda Rusijana i Šandora Lifke („Službeni list Grada Subotice“, broj 44/2016)

 26. Plan detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ „Željezničko naselje“ sa neposrednim okruženjem na potezu uz Majšanski put, severno od ulice Ber Imrea u Subotici („Službeni list Grada Subotice“, broj 53/2016 i 56/2016)

 27. Plan detaljne regulacije za centar urbanističke zone u MZ „Peščara“ zapadno od Šabačke ulice, između ulica Kumrovečke, Čede Žica i Uskočke („Službeni list Grada Subotice“, broj 58/2016).

 28. Plan detaljne regulacije za blok 144 severno od Segedinskog puta i istočno od ulice Partizanskih baza (bivši kompleks kasarne „Kosta Nađ“) („Službeni list Grada Subotice“, broj 27/2017)

 29. Plan detaljne regulacije za delove blokova 16.5 i 17.2 severno od Segedinskog puta u Subotici („Službeni list Grada Subotice“, broj 38/2015)

 30. Plan detaljne regulacije za deo radne zone “Zorka” severoistočno od ulice Edvina Zdovca („Službeni list Grada Subotice“, broj 15/2017)

 31. Plan detaljne regulacije za radnu zonu u naselju Mišićevo („Službeni list Grada Subotice“, broj 30/2017)

 32. Plan detaljne regulacije za deo prostora MZ „Železničko naselje” u delovima blokova 13.1 i 13.2, između Majšanskog puta, ulice Partizanskih baza i Hrastove ulice u Subotici („Službeni list Grada Subotice”, broj 5/2018).

 33. Plan detaljne regulacije za deo prostora MZ “Zorka” severozapadno od Ulice Ferenca Bodrogvarija u Subotici („Službeni list Grada Subotice”, broj 29/2018).

 34. Plan detaljne regulacije za drugu deonicu kanala „Orom-Čik-Krivaja“, podsistema za navodnjavanje „Tisa-Palić“ na teritoriji Grada Subotice  („Službeni list Grada Subotice”, broj 14/2018).

 35. Plan detaljne regulacije za proširenje Bajskog groblja na prostor jugozapadno od postojećeg groblja do ulice Frana Supila u Subotici („Službeni list Grada Subotice”, broj 17/2018)

 36. Plan detaljne regulacije za deo prostora „Banje Palić“ između Palićkog jezera i Novosadskog puta na Paliću („Službeni list Grada Subotice”, broj 18/2019)

 37. Plan detaljne regulacije za deo prostora „Banje Palić“ uz zapadnu obalu IV sektora Palićkog jezera („Službeni list Grada Subotice”, broj 18/2019)

 38. Plan detaljne regulacije za uređenje kompleksa stadiona FK „Spartak“ i njegovog okruženja („Službeni list Grada Subotice”, broj 28/2019)

 39. Plan detaljne regulacije za regulaciju ulice na k.p. br. 2578, 2574/2 i 2585 k.o. Bikovo u naselju Gabrić („Službeni list Grada Subotice”, broj 12/2015).

 40. Plan detaljne regulacije za izgradnju kompleksa prihvatilišta za napuštene i izgubljene životinje (pse i mačke) u bloku 11.5. severozapadno od ulice  Ganjo šor (IX nova) u Subotici  („Službeni list Grada Subotice”, broj 20/2015).

 41. Plan detaljne regulacije za blokove  203 i  206 namenjene za komercijalne funkcije, južno od Segedinskog puta i zapadno od obilaznice Palić u Subotici („Službeni list Grada Subotice”, broj 31/2015).

 42. Plan detaljne regulacije za kompleks Regionalne deponije na lokaciji K.O. Bikovo na k.p. br. 2635 („Službeni list Grada Subotice”,  broj 38/2015).

 43. Plan detaljne regulacije za blokove 196 i 197 južno od železnicke pruge Subotica – Segedin namenjene za komercijalne funkcije („Službeni list Grada Subotice”, broj 44/2016).

 44. Plan detaljne regulacije za deo radne zone „Mali Bajmok” („Službeni list Grada Subotice”, broj 5/2018).

 45. Plan detaljne regulacije parkirališta na km 43+000 sa leve strane državnog puta IA reda br.1, na katastarkoj parceli 8657/3 K.O. Čantavir („Službeni list Grada Subotice”, broj 46/2020)

 46. Plan detaljne regulacije za izgradnju VETROELEKTRANE „MAESTRALE RING “ na teritoriji Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice”, broj 48/2020)

 47. Plan detaljne  regulacije za uređenje i izgradnju verskih kompleksa komercijalnih sadržaja pored Senćanskog puta („Službeni list Grada Subotice”, broj 60/2020).


 48. Plan detaljne regulacije za prostor istočno od pruge Subotica – Senta i južno od pruge Subotica - Segedin u Subotici („Službeni list Grada Subotice”, broj 60/2020).


 49. Plan detaljne regulacije za deo prostora između postojeće i planirane trase železničke pruge Beograd – Subotica u Aleksandrovu („Službeni list Grada Subotice”, broj 60/2020).

 50. Plan detaljne regulacije za deo prostora istočno od Majšanskog mosta do bivšeg kompleksa livnice i zapadno od Majšanskog mosta do Ul. Arsenija Čarnojevića i Aleje Maršala Tita („Službeni list Grada Subotice”, broj 17/2022).

ПОПИС 2022
Изборна комисија Града Суботице

SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTIImunizacijaМедија-центар и ПротоколПаркингeZAHTEVIВАНРЕДНА СИТУАЦИЈАПлана развоја Града Суботице

План Развоја АП Војводине
 Локална пореска администрацијаПријава музичког програма угоститељских објекатаЛокални тим за борбу против трговине људимаПанонрегДигитална култура Суботице

КОНТАКТ ЦЕНТАР 024Е-мејл за пријем електронских фактураПлаћање картицамаInformatorНацрт Локалног антикорупцијског плана Града СуботицеЛокални омбудсманГрадско правобранилаштвоЗАШТИТНИК ПАЦИЈЕНАТАФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕУкидање печата

 
Дигитализација културне баштине
 Razvojni fond Vojvodine
Сервисне информације
Регистрација стамбених заједница
Установе културе
Образовне установе
Месне заједнице
Установе социјалне заштите и здрaвства
Спортски клубови
Наручивање докумената
Informator

Стратегија развојаЛице задужено за заштиту података